De arbeidsmarkt in de Verenigde Staten is weliswaar in herstel, maar de jobcreatie gebeurt hoofdzakelijk in het segment van de laagbetaalde banen. Dat heeft tot gevolg dat de koopkracht van de Amerikanen niet meer toeneemt of eventueel zelfs opnieuw afneemt.

Voor de vastgoedmarkt is dat allesbehalve een positief gegeven. De nieuwe aanvragen voor een woonkrediet zijn teruggevallen tot een dieptepunt voor de afgelopen 14 jaar. Het totaal aantal nieuwe aanvragen is zelfs teruggevallen tot onder het niveau opgetekend op het hoogtepunt van de financiële crisis van 2008.

De arbeidsmarkt in de Verenigde Staten is weliswaar in herstel, maar de jobcreatie gebeurt hoofdzakelijk in het segment van de laagbetaalde banen. Dat heeft tot gevolg dat de koopkracht van de Amerikanen niet meer toeneemt of eventueel zelfs opnieuw afneemt. Voor de vastgoedmarkt is dat allesbehalve een positief gegeven. De nieuwe aanvragen voor een woonkrediet zijn teruggevallen tot een dieptepunt voor de afgelopen 14 jaar. Het totaal aantal nieuwe aanvragen is zelfs teruggevallen tot onder het niveau opgetekend op het hoogtepunt van de financiële crisis van 2008.