Vanwege de tegenvallende gang van zaken besliste het bedrijf om 1200 banen te schrappen. Netto was er over de verslagperiode een verlies van $541 mln, tegenover eveneens een verlies van $84 mln een jaar eerder.

Per aandeel bedroeg het verlies 62 dollarcent, tegenover 9 dollarcent tijdens het eerste kwartaal van 2008. Zonder rekening te houden met eenmalige factoren was er een verlies per aandeel van 31 dollarcent, tegenover een verwachting van 33 dollarcent. De omzet, die met 33% is gedaald, kwam iets onder de consensus uit.

Vanwege de tegenvallende gang van zaken besliste het bedrijf om 1200 banen te schrappen. Netto was er over de verslagperiode een verlies van $541 mln, tegenover eveneens een verlies van $84 mln een jaar eerder.Per aandeel bedroeg het verlies 62 dollarcent, tegenover 9 dollarcent tijdens het eerste kwartaal van 2008. Zonder rekening te houden met eenmalige factoren was er een verlies per aandeel van 31 dollarcent, tegenover een verwachting van 33 dollarcent. De omzet, die met 33% is gedaald, kwam iets onder de consensus uit.