Frankrijk en Duitsland presenteerden een 'Pact voor Concurrentievermogen', waarin een verdergaande samenwerking op economische beleid wordt voorzien.

Dit behelst onder andere het afschaffen van de loonindexatie, een harmonisatie van de vennootschapsbelasting, aanpassen van pensioensystemen op basis van demografische trends en het opnemen van een maximaal begrotingstekort in de grondwet.

Uit veel eurolanden kwam om uiteenlopende redenen kritiek op de plannen, omdat ze geen inmenging willen in politiek gevoelige vraagstukken zoals pensioenen en lonen.

De landen zullen volgens Theodoor Gilissen Bankiers in de aanloop naar de Euro-top eind maart de voorstellen verder uitwerken.

Frankrijk en Duitsland presenteerden een 'Pact voor Concurrentievermogen', waarin een verdergaande samenwerking op economische beleid wordt voorzien. Dit behelst onder andere het afschaffen van de loonindexatie, een harmonisatie van de vennootschapsbelasting, aanpassen van pensioensystemen op basis van demografische trends en het opnemen van een maximaal begrotingstekort in de grondwet. Uit veel eurolanden kwam om uiteenlopende redenen kritiek op de plannen, omdat ze geen inmenging willen in politiek gevoelige vraagstukken zoals pensioenen en lonen. De landen zullen volgens Theodoor Gilissen Bankiers in de aanloop naar de Euro-top eind maart de voorstellen verder uitwerken.