Het is echter een zeer broze toestand die volgens Belfius Research op elk moment zich zou kunnen omvormen tot hernieuwde speculatie indien er niet verder krachtdadig wordt opgetreden.

De vertrouwensindicatoren voor zowel de bedrijfsleiders als de consumenten leveren versneld terrein in en benaderen de dieptepunten van begin 2009.

De kleinhandelsomzet daalt continu. De werkloosheid is in Italië verdubbeld tot zowat 10% en in Spanje zelfs verdrievoudigd tot meer dan 25%.

De vastgoedprijzen kennen een scherpe correctie : jaarlijks ruim 5% in Spanje en 2% in Italië sinds 2008 waardoor er een flinke

vernietiging van rijkdom is.

Die prijzen waren tussen 2000 en 2007 gemiddeld met ongeveer 10% en 5% per jaar gestegen in respectievelijk Spanje en Italië en zorgen nu voor een bbp daling sinds 2008 van gemiddeld 1 à 2%.

Het reëel beschikbaar inkomen van de gezinnen dat tussen 2000 en 2007 jaarlijks met gemiddeld 4 en 2% steeg in resp. Spanje en Italië daalt sindsdien met resp. meer dan 4% en 2% elk jaar.

De economische groei is sinds 2008 negatief. De lopende rekening van de betalingsbalans staat fors in het rood, hoewel er beterschap optreedt met dank aan de ingrijpende regerings-maatregelen die de concurrentiekracht toch stilaan verbeteren. Ook de daling van de invoer door de terugval van de gezinsbestedingen droeg hiertoe bij.

De inflatievoet schommelt rond 3% wat hoger is dan die van de eurozone, maar beheersbaar blijft. De oplopende prijzen zijn dikwijls een gevolg van hogere BTW en accijnzen.

Het is echter een zeer broze toestand die volgens Belfius Research op elk moment zich zou kunnen omvormen tot hernieuwde speculatie indien er niet verder krachtdadig wordt opgetreden. De vertrouwensindicatoren voor zowel de bedrijfsleiders als de consumenten leveren versneld terrein in en benaderen de dieptepunten van begin 2009. De kleinhandelsomzet daalt continu. De werkloosheid is in Italië verdubbeld tot zowat 10% en in Spanje zelfs verdrievoudigd tot meer dan 25%. De vastgoedprijzen kennen een scherpe correctie : jaarlijks ruim 5% in Spanje en 2% in Italië sinds 2008 waardoor er een flinke vernietiging van rijkdom is. Die prijzen waren tussen 2000 en 2007 gemiddeld met ongeveer 10% en 5% per jaar gestegen in respectievelijk Spanje en Italië en zorgen nu voor een bbp daling sinds 2008 van gemiddeld 1 à 2%. Het reëel beschikbaar inkomen van de gezinnen dat tussen 2000 en 2007 jaarlijks met gemiddeld 4 en 2% steeg in resp. Spanje en Italië daalt sindsdien met resp. meer dan 4% en 2% elk jaar. De economische groei is sinds 2008 negatief. De lopende rekening van de betalingsbalans staat fors in het rood, hoewel er beterschap optreedt met dank aan de ingrijpende regerings-maatregelen die de concurrentiekracht toch stilaan verbeteren. Ook de daling van de invoer door de terugval van de gezinsbestedingen droeg hiertoe bij. De inflatievoet schommelt rond 3% wat hoger is dan die van de eurozone, maar beheersbaar blijft. De oplopende prijzen zijn dikwijls een gevolg van hogere BTW en accijnzen.