Dit zorgde voor een flinke stijging van de korte rente, zo merkt Theodoor Gilissen Bankiers op. De Europese 2 jaars rente steeg 35 bps en de 2 jaars rente in de VS 50 bps, vooruitlopend op eventuele renteverhogingen van centrale banken.

De korte rentetarieven staan in de VS op het hoogste niveau sinds november 2008. Doordat steeds meer cijfers duiden op een stabilisatie van de economie, de lange-termijn inflatieverwachtingen fors zijn opgelopen en overheden de komende jaren veel obligaties moeten emitteren, is het lange eind van de curve al eerder behoorlijk gestegen.

De kortetermijn rente wordt echter voor een groot deel gedreven door het rentebeleid van centrale banken. Gezien de fragiele staat van de economie in Europa en de VS denkt Theodoor Gilissen Bankiers dat centrale banken niet snel geneigd zijn om de rente te verhogen.

Daarnaast is er voorlopig geen sterk oplopende inflatie door de lage bezettingsgraad en de zwakke arbeidsmarkt. Ook verwachten de economen van de bank dat eerst de kwantitatieve verruimingsmaatregelen teruggedraaid zullen worden voordat de rentetarieven worden verhoogd.

Dit zorgde voor een flinke stijging van de korte rente, zo merkt Theodoor Gilissen Bankiers op. De Europese 2 jaars rente steeg 35 bps en de 2 jaars rente in de VS 50 bps, vooruitlopend op eventuele renteverhogingen van centrale banken. De korte rentetarieven staan in de VS op het hoogste niveau sinds november 2008. Doordat steeds meer cijfers duiden op een stabilisatie van de economie, de lange-termijn inflatieverwachtingen fors zijn opgelopen en overheden de komende jaren veel obligaties moeten emitteren, is het lange eind van de curve al eerder behoorlijk gestegen. De kortetermijn rente wordt echter voor een groot deel gedreven door het rentebeleid van centrale banken. Gezien de fragiele staat van de economie in Europa en de VS denkt Theodoor Gilissen Bankiers dat centrale banken niet snel geneigd zijn om de rente te verhogen. Daarnaast is er voorlopig geen sterk oplopende inflatie door de lage bezettingsgraad en de zwakke arbeidsmarkt. Ook verwachten de economen van de bank dat eerst de kwantitatieve verruimingsmaatregelen teruggedraaid zullen worden voordat de rentetarieven worden verhoogd.