Aansluitend op de schommelingen van het aandeel Fortis op de beurs, waarschuwt advocaat Werner Niemegeers (Consulta) op Actua tv voor mogelijke belasting van meerwaarden op aandelen wegens speculatief inzicht. Bij de aanpassing van de Europese fusierichtlijn heeft het parlement begin dit jaar namelijk een nieuw artikel in het wetboek van inkomstenbelasting (WIB) ingevoerd: 90/9°. Luidens deze bepaling worden meerwaarden op aandelen - verwezenlijkt bij overdracht buiten het uitoefenen van een beroepswerkzaamheid - voortaan als diverse inkomsten belast.

"De huidige onzekerheid over het verschil tussen goed beheer als huisvader, speculatief inzicht en professioneel beleggen blijft dus bestaan" zegt Niemegeers: "Volgens de Raad van State heeft de wetgever verzuimd de verschillende interpretaties te verduidelijken. Uit de rechtspraak blijkt dat de magistraten geen eenvormige definities hanteren. Zo wordt de verkoop van aandelen binnen de 12 maanden vaak als abnormaal beheer omschreven. Dit betekent dat de fiscus de meerwaarden van private beleggers, die regelmatige aandelen kopen en verkopen met het oog op winstbejag, kan belasten als diverse inkomsten aan 33% plus gemeentelijke opcentiemen."

Maar zo'n vaart zal het niet lopen, aldus Nancy De Beule. Volgens de Tax Director van PricewaterhouseCoopers (PwC) verandert de fusiewet niets aan de situatie. De Beule: "De nieuwe maatregel geldt alleen voor de overdracht van aandelen. Hiermee heeft de fiscus alleen willen verhinderen dat de zogenaamde interne meerwaarden bij de inbreng of verkoop van aandelen aan eigen holding grotendeels onbelast zouden blijven."

Ook Marc D'Haene - lokale partner van advocatenkantoor Loyens & Loeff - bevestigt dat de wetgever alleen maar de beperkingen, die het Hof van Cassatie had gelegd op de belastbaarheid van interne meerwaarden, heeft opgeheven. D'Haene: "De meerwaarden op aandelen blijven principieel aan een fiscale heffing onderworpen, tenzij ze worden geraliseerd binnen het normale beheer van het privé vermogen. Dit geldt voor de meeste beleggers."

Eric Pompen

Aansluitend op de schommelingen van het aandeel Fortis op de beurs, waarschuwt advocaat Werner Niemegeers (Consulta) op Actua tv voor mogelijke belasting van meerwaarden op aandelen wegens speculatief inzicht. Bij de aanpassing van de Europese fusierichtlijn heeft het parlement begin dit jaar namelijk een nieuw artikel in het wetboek van inkomstenbelasting (WIB) ingevoerd: 90/9°. Luidens deze bepaling worden meerwaarden op aandelen - verwezenlijkt bij overdracht buiten het uitoefenen van een beroepswerkzaamheid - voortaan als diverse inkomsten belast."De huidige onzekerheid over het verschil tussen goed beheer als huisvader, speculatief inzicht en professioneel beleggen blijft dus bestaan" zegt Niemegeers: "Volgens de Raad van State heeft de wetgever verzuimd de verschillende interpretaties te verduidelijken. Uit de rechtspraak blijkt dat de magistraten geen eenvormige definities hanteren. Zo wordt de verkoop van aandelen binnen de 12 maanden vaak als abnormaal beheer omschreven. Dit betekent dat de fiscus de meerwaarden van private beleggers, die regelmatige aandelen kopen en verkopen met het oog op winstbejag, kan belasten als diverse inkomsten aan 33% plus gemeentelijke opcentiemen." Maar zo'n vaart zal het niet lopen, aldus Nancy De Beule. Volgens de Tax Director van PricewaterhouseCoopers (PwC) verandert de fusiewet niets aan de situatie. De Beule: "De nieuwe maatregel geldt alleen voor de overdracht van aandelen. Hiermee heeft de fiscus alleen willen verhinderen dat de zogenaamde interne meerwaarden bij de inbreng of verkoop van aandelen aan eigen holding grotendeels onbelast zouden blijven." Ook Marc D'Haene - lokale partner van advocatenkantoor Loyens & Loeff - bevestigt dat de wetgever alleen maar de beperkingen, die het Hof van Cassatie had gelegd op de belastbaarheid van interne meerwaarden, heeft opgeheven. D'Haene: "De meerwaarden op aandelen blijven principieel aan een fiscale heffing onderworpen, tenzij ze worden geraliseerd binnen het normale beheer van het privé vermogen. Dit geldt voor de meeste beleggers."Eric Pompen