Er zijn verschillende redenen naar voren geschoven om de lagere olieprijs te verklaren. Zo zouden de Amerikaanse luchtaanvallen de rust in het Midden-Oosten hebben doen terugkeren, een uitleg die uiteraard kan nog wal raakt. Ook het verhaal van de energieonafhankelijkheid van de Verenigde Staten volstaat niet.

Het moet namelijk nog altijd afgewacht worden of die onafhankelijkheid inderdaad kan bereikt worden. De echte reden is evenwel de massale afbouw van de openstaande long posities, afbouw die gebeurde aan een tempo dat in de afgelopen 30 jaar niet meer is gezien. De speculanten geloven met andere woorden niet meer in een stijging van de olieprijs.

Er zijn verschillende redenen naar voren geschoven om de lagere olieprijs te verklaren. Zo zouden de Amerikaanse luchtaanvallen de rust in het Midden-Oosten hebben doen terugkeren, een uitleg die uiteraard kan nog wal raakt. Ook het verhaal van de energieonafhankelijkheid van de Verenigde Staten volstaat niet. Het moet namelijk nog altijd afgewacht worden of die onafhankelijkheid inderdaad kan bereikt worden. De echte reden is evenwel de massale afbouw van de openstaande long posities, afbouw die gebeurde aan een tempo dat in de afgelopen 30 jaar niet meer is gezien. De speculanten geloven met andere woorden niet meer in een stijging van de olieprijs.