Speculatie op olie zou aan banden kunnen worden gelegd door te beletten dat nog één of enkele grote handelsfirma's de oliemarkt gaan domineren. Een mogelijkheid daartoe is het beperken van de posities die deze handelsfirma's in de oliefutures mogen innnemen.

AAA's Daily Fuel Gauge Report

Volgens het AAA's Daily Fuel Gauge Report is de gemiddelde prijs voor een gallon gasoline (benzine) in de Verenigde Staten in één maand tijd met bijna 30 dollarcent gestegen. De prijs voor US Crude steeg met meer dan 6% sinds 1 februari, hoewel de vraag naar olie zich op het laagste niveau sinds april 2007 bevindt.

Volgens het International Energy Agency (IEA) is het aanbod aan ruwe olie in de laatste drie maanden van vorig jaar wereldwijd met 1,30 miljoen vaten gestegen, terwijl de wereldvraag tijdens dezelfde periode maar met 0,70% steeg. Ergens is er dus sprake van een onevenwicht op de markt.

Dat onevenwicht zou aan speculatie te wijten zijn. Speculanten controleren meer dan 80% van de handel in oliefutures, waar dat tien jaar geleden nog maar 30% was. De Consumer Federation of America berekende dat speculatie het gemiddeld Amerikaans huisgezien in 2011 maar liefst 600 dollar heeft gekost.

Speculatie op olie zou aan banden kunnen worden gelegd door te beletten dat nog één of enkele grote handelsfirma's de oliemarkt gaan domineren. Een mogelijkheid daartoe is het beperken van de posities die deze handelsfirma's in de oliefutures mogen innnemen. AAA's Daily Fuel Gauge Report Volgens het AAA's Daily Fuel Gauge Report is de gemiddelde prijs voor een gallon gasoline (benzine) in de Verenigde Staten in één maand tijd met bijna 30 dollarcent gestegen. De prijs voor US Crude steeg met meer dan 6% sinds 1 februari, hoewel de vraag naar olie zich op het laagste niveau sinds april 2007 bevindt. Volgens het International Energy Agency (IEA) is het aanbod aan ruwe olie in de laatste drie maanden van vorig jaar wereldwijd met 1,30 miljoen vaten gestegen, terwijl de wereldvraag tijdens dezelfde periode maar met 0,70% steeg. Ergens is er dus sprake van een onevenwicht op de markt. Dat onevenwicht zou aan speculatie te wijten zijn. Speculanten controleren meer dan 80% van de handel in oliefutures, waar dat tien jaar geleden nog maar 30% was. De Consumer Federation of America berekende dat speculatie het gemiddeld Amerikaans huisgezien in 2011 maar liefst 600 dollar heeft gekost.