Hifi International SA, zoals deze afdeling heet, zal zo snel mogelijk ondergebracht worden bij de nieuwe eigenaar. Wat betreft de verkoopprijs dient nog tot een akkoord te worden gekomen met het bankenconsortium.

De verkoopprijs zal tussen EUR 1,5 miljoen en EUR 2,8 miljoen bedragen en zal dienen om een deel van de schulden die Photo Hall Multimedia NV heeft aan het bankenconsortium terug te betalen.

Wat betreft de andere activa van Photo Hall in België verwachten de gerechtsmandatarissen, aangesteld door de Rechtbank van Koophandel om een overnemer te vinden voor de activiteiten van de Retail Group, in de loop van de volgende weken duidelijkheid te kunnen brengen.

Er is geen enkele financiële verplichting van Spector Photo Group NV tegenover de schuldeisers van haar dochtervennootschap Photo Hall Multimedia NV.

Dit was de trading update die Spector onlang gaf:

smartphotoTM Group:

• Verschuiving van seizoenaliteit zet zich verder door.

• De bedrijfsopbrengsten na 9 maanden evolueren van EUR 38,46 miljoen naar EUR 35,51 miljoen (-7,7%).

• De REBITDA na 9 maanden daalt van EUR 1,50 miljoen naar EUR -0,03 miljoen.

groep:

• Bij vonnis van 30 juli 2012 opende de Rechtbank van Koophandel de procedure van gerechtelijke reorganisatie van de NV Photo Hall Multimedia en bepaalde de duur van de opschorting tot 31 december 2012.

• Per 30 september 2012 is de Photo Hall Group opgenomen als activa aangehouden voor verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten overeenkomstig IFRS.

• Voor de Luxemburgse tak (Hifi International) werd intussen reeds machtiging tot verkoop verleend.

Beëindigde bedrijfsactiviteiten (Retail Group):

• De bedrijfsopbrengsten na 9 maanden dalen van EUR 102,27 miljoen naar EUR 80,69 miljoen (-21,1%).

• De REBITDA evolueert van EUR -1,65 miljoen naar EUR -4,65 miljoen na 9 maanden.

Vooruitzichten

Het vierde kwartaal is op commercieel vlak het belangrijkste van het boekjaar, met meer nadruk op de fotoproducten met toegevoegde waarde zoals kalenders, kaartjes en geschenken.

Gezien het moeilijke economische klimaat en de trend van de resultaten over de eerste 9 maanden van 2012, verwacht de groep over het gehele jaar dat een stabilisatie van de bedrijfsopbrengsten en van de rentabiliteit in vergelijking met 2011 moeilijk haalbaar zal zijn.

Advies opbouwen voor Spector blijft gehandhaafd

Guy Sips van KBC Securities is van mening dat de focus van Spector steeds meer op het vierde kwartaal komt te liggen, wanneer producten met een hogere toegevoegde waard worden verkocht. De daling van de verkopen van digitale en analoge prints bevestigen deze trend.

Gezien de moeilijke economische omstandigheden en de trend tijdens de eerste negen maanden van dit jaar zal het volgens Sips moeilijk worden voor Spector om de winstgevendheid over het volledige boekjaar te handhaven. Het advies opbouwen blijft gehandhaafd, maar het koersdoel wordt verlaagd tot 0,35 euro.

Hifi International SA, zoals deze afdeling heet, zal zo snel mogelijk ondergebracht worden bij de nieuwe eigenaar. Wat betreft de verkoopprijs dient nog tot een akkoord te worden gekomen met het bankenconsortium. De verkoopprijs zal tussen EUR 1,5 miljoen en EUR 2,8 miljoen bedragen en zal dienen om een deel van de schulden die Photo Hall Multimedia NV heeft aan het bankenconsortium terug te betalen. Wat betreft de andere activa van Photo Hall in België verwachten de gerechtsmandatarissen, aangesteld door de Rechtbank van Koophandel om een overnemer te vinden voor de activiteiten van de Retail Group, in de loop van de volgende weken duidelijkheid te kunnen brengen. Er is geen enkele financiële verplichting van Spector Photo Group NV tegenover de schuldeisers van haar dochtervennootschap Photo Hall Multimedia NV.Dit was de trading update die Spector onlang gaf: smartphotoTM Group: • Verschuiving van seizoenaliteit zet zich verder door. • De bedrijfsopbrengsten na 9 maanden evolueren van EUR 38,46 miljoen naar EUR 35,51 miljoen (-7,7%). • De REBITDA na 9 maanden daalt van EUR 1,50 miljoen naar EUR -0,03 miljoen. groep: • Bij vonnis van 30 juli 2012 opende de Rechtbank van Koophandel de procedure van gerechtelijke reorganisatie van de NV Photo Hall Multimedia en bepaalde de duur van de opschorting tot 31 december 2012. • Per 30 september 2012 is de Photo Hall Group opgenomen als activa aangehouden voor verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten overeenkomstig IFRS. • Voor de Luxemburgse tak (Hifi International) werd intussen reeds machtiging tot verkoop verleend. Beëindigde bedrijfsactiviteiten (Retail Group): • De bedrijfsopbrengsten na 9 maanden dalen van EUR 102,27 miljoen naar EUR 80,69 miljoen (-21,1%). • De REBITDA evolueert van EUR -1,65 miljoen naar EUR -4,65 miljoen na 9 maanden. Vooruitzichten Het vierde kwartaal is op commercieel vlak het belangrijkste van het boekjaar, met meer nadruk op de fotoproducten met toegevoegde waarde zoals kalenders, kaartjes en geschenken. Gezien het moeilijke economische klimaat en de trend van de resultaten over de eerste 9 maanden van 2012, verwacht de groep over het gehele jaar dat een stabilisatie van de bedrijfsopbrengsten en van de rentabiliteit in vergelijking met 2011 moeilijk haalbaar zal zijn.Advies opbouwen voor Spector blijft gehandhaafd Guy Sips van KBC Securities is van mening dat de focus van Spector steeds meer op het vierde kwartaal komt te liggen, wanneer producten met een hogere toegevoegde waard worden verkocht. De daling van de verkopen van digitale en analoge prints bevestigen deze trend. Gezien de moeilijke economische omstandigheden en de trend tijdens de eerste negen maanden van dit jaar zal het volgens Sips moeilijk worden voor Spector om de winstgevendheid over het volledige boekjaar te handhaven. Het advies opbouwen blijft gehandhaafd, maar het koersdoel wordt verlaagd tot 0,35 euro.