Op 4 december 2012 werden alle rechten en plichten van de diverse onderdelen van de activiteit van Photo Hall Multimedia NV waartoe de Rechtbank van Koophandel op 28 november 2012 machtiging heeft gegeven, overgedragen aan de heer Max Heilbron, de NV Novo Belgium Holding , de NV Maes en de NV Derco Systems.

De overeenkomst tot overdracht met Computer Checkpoint NV werd niet getekend daar de opschortende voorwaarde niet werd vervuld.

Op 5 december 2012 heeft de Rechtbank van Koophandel te Brussel op verzoek van de gerechtsmandatarissen en overeenkomstig artikel 67 van de Wet van 31.01.2009 betreffende de Continuïteit van de Ondernemingen beslist de gerechtelijke reorganisatie van Photo Hall Multimedia NV af te sluiten.

Door de beëindiging van de procedure van gerechtelijke reorganisatie neemt de opschorting van betaling een einde. Gezien de vennootschap niet over de nodige middelen noch kredieten beschikt om haar betalingsverplichtingen die opeisbaar zijn geworden, te betalen, werd gisteren overgegaan tot aangifte van faillissement.

Op 4 december 2012 werden alle rechten en plichten van de diverse onderdelen van de activiteit van Photo Hall Multimedia NV waartoe de Rechtbank van Koophandel op 28 november 2012 machtiging heeft gegeven, overgedragen aan de heer Max Heilbron, de NV Novo Belgium Holding , de NV Maes en de NV Derco Systems. De overeenkomst tot overdracht met Computer Checkpoint NV werd niet getekend daar de opschortende voorwaarde niet werd vervuld. Op 5 december 2012 heeft de Rechtbank van Koophandel te Brussel op verzoek van de gerechtsmandatarissen en overeenkomstig artikel 67 van de Wet van 31.01.2009 betreffende de Continuïteit van de Ondernemingen beslist de gerechtelijke reorganisatie van Photo Hall Multimedia NV af te sluiten. Door de beëindiging van de procedure van gerechtelijke reorganisatie neemt de opschorting van betaling een einde. Gezien de vennootschap niet over de nodige middelen noch kredieten beschikt om haar betalingsverplichtingen die opeisbaar zijn geworden, te betalen, werd gisteren overgegaan tot aangifte van faillissement.