De jaaromzet van Spector Photo Group bedroeg 266,15 miljoen of een daling met 8,33%. In de Retail Group bleven de marktomstandigheden moeilijk, bij Imaging Group bleef de omzet stabiel op jaarbasis.

Photo Hall (retail) zag de omzet tijdens het vierde kwartaal met 10,80% dalen, het vierde kwartaal kende een omzetdaling met 11,50%. De consumentenbestedingen bleven duidelijk negatief beïnvloed door de marktomstandigheden.

Siddy Jobe van Bank Degroof had gerekend op omzetdalingen over het vierde kwartaal en het volledige boekjaar met respectievelijk 5,50% en 6,60%. De gerapporteerde omzetdalingen waren dus groter dan verwacht.

De jaaromzet van Spector Photo Group bedroeg 266,15 miljoen of een daling met 8,33%. In de Retail Group bleven de marktomstandigheden moeilijk, bij Imaging Group bleef de omzet stabiel op jaarbasis. Photo Hall (retail) zag de omzet tijdens het vierde kwartaal met 10,80% dalen, het vierde kwartaal kende een omzetdaling met 11,50%. De consumentenbestedingen bleven duidelijk negatief beïnvloed door de marktomstandigheden. Siddy Jobe van Bank Degroof had gerekend op omzetdalingen over het vierde kwartaal en het volledige boekjaar met respectievelijk 5,50% en 6,60%. De gerapporteerde omzetdalingen waren dus groter dan verwacht.