In de Retail Group werd een daling van de omzet met 10,80% opgetekend, waardoor de EBITDA met bijna 50% daalde. Het negatieve economische klimaat woog eens te meer sterk op de consumentenbestedingen. De focus lag op kostencontrole en op het afbouwen van het werkkapitaal.

Bij de Imaging Group bleef de omzet stabiel op jaarbasis, met opnieuw een stijging van de digitale omzet en dit ondanks de crisis. Een minder goede prestatie in de tweede helft leidde echter tot een daling van de EBITDA met 27,30%.

Voor de groep daalde de omzet op jaarbasis met 8,30%, terwijl de EBITDA 43,30% lager uitkwam. Het verlies werd echter kleiner: 3,78 in plaats van 7,74 miljoen euro. De netto financiële schuld werd afgebouwd van 28,03 tot 8,12 miljoen euro.

Het bedrijf gaf een voorzichtig guidance voor 2010. Het lage consumentenvertrouwen en de beperkte vooruitzichten zullen ook dit jaar blijven wegen op de resultaten van de Retail Group van Spector.

De Imaging Group verwacht dit jaar een groei van de omzet, de impact van de daling in analogie fotografie is beperkter dan in de voorbije jaren, de groei van de nieuwe fotoproducten zal zich dit jaar verder doorzetten.

In de Retail Group werd een daling van de omzet met 10,80% opgetekend, waardoor de EBITDA met bijna 50% daalde. Het negatieve economische klimaat woog eens te meer sterk op de consumentenbestedingen. De focus lag op kostencontrole en op het afbouwen van het werkkapitaal. Bij de Imaging Group bleef de omzet stabiel op jaarbasis, met opnieuw een stijging van de digitale omzet en dit ondanks de crisis. Een minder goede prestatie in de tweede helft leidde echter tot een daling van de EBITDA met 27,30%. Voor de groep daalde de omzet op jaarbasis met 8,30%, terwijl de EBITDA 43,30% lager uitkwam. Het verlies werd echter kleiner: 3,78 in plaats van 7,74 miljoen euro. De netto financiële schuld werd afgebouwd van 28,03 tot 8,12 miljoen euro. Het bedrijf gaf een voorzichtig guidance voor 2010. Het lage consumentenvertrouwen en de beperkte vooruitzichten zullen ook dit jaar blijven wegen op de resultaten van de Retail Group van Spector. De Imaging Group verwacht dit jaar een groei van de omzet, de impact van de daling in analogie fotografie is beperkter dan in de voorbije jaren, de groei van de nieuwe fotoproducten zal zich dit jaar verder doorzetten.