De Europese ministers van Financiën buigen zich vandaag in Brussel over de vraag of Griekenland meer hulp kan krijgen, Lorenzo Bini Smaghi, voormalig lid van Europese Centrale Bank, breekt een lans om het land ook meer tijd te gunnen om orde op zaken te stellen. De spanning rond Griekenland is dus nog niet verdwenen.

Hogere winst per aandeel Cofinimo

Het netto courant resultaat per aandeel - aandeel van de groep en exclusief impact IAS 39 bedroeg bij Cofinimmo € 5,95 op 30.09.2012, in vergelijking met € 5,64 op 30.09.2011.

Het ligt in de lijn van het budget van de eerste drie kwartalen en van het vooruitzicht van een netto courant resultaat per aandeel van € 7,47 voor het volledige jaar 2012.

Het maakt het tevens mogelijk om de vooruitzichten van een bruto dividend van € 6,50 per gewoon aandeel en van € 6,37 per bevoorrecht aandeel voor het jaar 2012, betaalbaar in mei 2013, opnieuw te bevestigen.

Tijdens het derde kwartaal is de gemiddelde looptijd van de huurovereenkomsten tot aan de eerste opzegoptie door de huurder gestegen van 11,5 naar 12,3 jaar.

Deze verlenging is het resultaat van de ondertekening van een bijvoegsel voor een negen-jarige verlenging van de huurovereenkomst voor het North Galaxy kantoorgebouw waar de Federale Overheidsdienst Financiën gevestigd is.

Op 30.09.2012 bedraagt de variatie in de reële waarde van de portefeuille € 11,83 miljoen. Dit komt overeen met de positieve trend die zich al tijdens de eerste jaarhelft van 2012 aftekende.

Bij een constante samenstelling ("like-for-like") bedraagt de variatie van de reële waarde van de portefeuille +0,36%.

Cofinimmo zette haar beleggingsbeleid in zorgvastgoed voort en investeerde dit kwartaal € 24,73 miljoen in deze sector. Ze vergrootte meer bepaald haar geografische aanwezigheid in dit marktsegment met de verwerving van een privaat ziekenhuis in Nederland voor een bedrag van € 11,5 miljoen.

De Europese ministers van Financiën buigen zich vandaag in Brussel over de vraag of Griekenland meer hulp kan krijgen, Lorenzo Bini Smaghi, voormalig lid van Europese Centrale Bank, breekt een lans om het land ook meer tijd te gunnen om orde op zaken te stellen. De spanning rond Griekenland is dus nog niet verdwenen.Hogere winst per aandeel Cofinimo Het netto courant resultaat per aandeel - aandeel van de groep en exclusief impact IAS 39 bedroeg bij Cofinimmo € 5,95 op 30.09.2012, in vergelijking met € 5,64 op 30.09.2011. Het ligt in de lijn van het budget van de eerste drie kwartalen en van het vooruitzicht van een netto courant resultaat per aandeel van € 7,47 voor het volledige jaar 2012. Het maakt het tevens mogelijk om de vooruitzichten van een bruto dividend van € 6,50 per gewoon aandeel en van € 6,37 per bevoorrecht aandeel voor het jaar 2012, betaalbaar in mei 2013, opnieuw te bevestigen. Tijdens het derde kwartaal is de gemiddelde looptijd van de huurovereenkomsten tot aan de eerste opzegoptie door de huurder gestegen van 11,5 naar 12,3 jaar. Deze verlenging is het resultaat van de ondertekening van een bijvoegsel voor een negen-jarige verlenging van de huurovereenkomst voor het North Galaxy kantoorgebouw waar de Federale Overheidsdienst Financiën gevestigd is. Op 30.09.2012 bedraagt de variatie in de reële waarde van de portefeuille € 11,83 miljoen. Dit komt overeen met de positieve trend die zich al tijdens de eerste jaarhelft van 2012 aftekende. Bij een constante samenstelling ("like-for-like") bedraagt de variatie van de reële waarde van de portefeuille +0,36%. Cofinimmo zette haar beleggingsbeleid in zorgvastgoed voort en investeerde dit kwartaal € 24,73 miljoen in deze sector. Ze vergrootte meer bepaald haar geografische aanwezigheid in dit marktsegment met de verwerving van een privaat ziekenhuis in Nederland voor een bedrag van € 11,5 miljoen.