Deze activiteit levert 70% van het bedrijfsresultaat (EBIT) op. Het is dus gemakkelijk om de schuldige voor de daling van de koers van het aandeel te vinden.

Want de belangrijkste afnemers van het Russische gas zijn Europese importeurs en Gazprom lijdt sterk onder deze grote afhankelijkheid van Europese klanten.

Vorig jaar bereikte het gasverbruik in Europa het niveau van 1999 als gevolg van de lagere vraag vanwege de Europese industrie.

Daarnaast werd Russisch aardgas ook concurrentie aangedaan door Amerikaans steenkool. Een analist van de Franse zakenbank Société Générale verwoordde het als volgt: "ongeveer één derde van het Europese gasverbruik wordt aangewend voor de electriciteitsproductie in gascentrales".

Maar dit aandeel slinkt "als gevolg van de ontwikkeling van het Amerikaanse schaliegas waardoor de Verenigde Staten op weg zijn om een belangrijke aardgasexporteur te worden.

Dat Amerikaanse gas zal uiteindelijk op de Europese markt belanden omdat het een aantrekkelijke prijs heeft in vergelijking met het geïmporteerde Russische gas".

De groep probeert zich nu te wenden tot Azië maar de Chinese projecten die in de pijplijn zitten schieten volgens Delaunay niet op. Peking wil immers dat de prijs overeenkomt met de prijs op de "spotmarkt" (marktprijs) en niet met een (gedeeltelijke) op de olieprijs geïndexeerde prijs.

Speculanten vs beleggers

De schuldratios van Gazprom zijn volgens Arnaud Delaunay zeer laag en ondanks de daling van de Europese vraag naar gas houdt het omzetcijfer nog goed stand.

Speculanten die graag wedden op een terugkeer naar de gemiddelde waarderingsniveaus vinden zeker hun gading bij Gazprom: de K/W bedraagt slechts 2,80 (!) en de koers bevindt zich op een belangrijk steunniveau.

Maar langetermijnbeleggers kijken best de kat uit de boom want de winstverwachtingen voor 2013 zitten nog steeds in een dalende trend. Van Herck geeft de voorkeur aan een afbouwenadvies omwille van de geopolitieke risico's (onderzoek

van de Europese Commissie, spanningen met Oekraïne).

Deze activiteit levert 70% van het bedrijfsresultaat (EBIT) op. Het is dus gemakkelijk om de schuldige voor de daling van de koers van het aandeel te vinden. Want de belangrijkste afnemers van het Russische gas zijn Europese importeurs en Gazprom lijdt sterk onder deze grote afhankelijkheid van Europese klanten. Vorig jaar bereikte het gasverbruik in Europa het niveau van 1999 als gevolg van de lagere vraag vanwege de Europese industrie. Daarnaast werd Russisch aardgas ook concurrentie aangedaan door Amerikaans steenkool. Een analist van de Franse zakenbank Société Générale verwoordde het als volgt: "ongeveer één derde van het Europese gasverbruik wordt aangewend voor de electriciteitsproductie in gascentrales". Maar dit aandeel slinkt "als gevolg van de ontwikkeling van het Amerikaanse schaliegas waardoor de Verenigde Staten op weg zijn om een belangrijke aardgasexporteur te worden. Dat Amerikaanse gas zal uiteindelijk op de Europese markt belanden omdat het een aantrekkelijke prijs heeft in vergelijking met het geïmporteerde Russische gas". De groep probeert zich nu te wenden tot Azië maar de Chinese projecten die in de pijplijn zitten schieten volgens Delaunay niet op. Peking wil immers dat de prijs overeenkomt met de prijs op de "spotmarkt" (marktprijs) en niet met een (gedeeltelijke) op de olieprijs geïndexeerde prijs.Speculanten vs beleggers De schuldratios van Gazprom zijn volgens Arnaud Delaunay zeer laag en ondanks de daling van de Europese vraag naar gas houdt het omzetcijfer nog goed stand. Speculanten die graag wedden op een terugkeer naar de gemiddelde waarderingsniveaus vinden zeker hun gading bij Gazprom: de K/W bedraagt slechts 2,80 (!) en de koers bevindt zich op een belangrijk steunniveau. Maar langetermijnbeleggers kijken best de kat uit de boom want de winstverwachtingen voor 2013 zitten nog steeds in een dalende trend. Van Herck geeft de voorkeur aan een afbouwenadvies omwille van de geopolitieke risico's (onderzoek van de Europese Commissie, spanningen met Oekraïne).