Langzaam maar zeker verstrijkt de tijd voor Spanje, de vierde economie in de eurozone aarzelt om steun aan te vragen. Toch ziet het er niet naar uit dat Spanje de dans zal kunnen ontspringen. Premier Rajoy vreest echter dat het land bijkomende voorwaarden zal opgelegd krijgen.

Rajoy wil namelijk de schade zoveel mogelijk beperken met tegen het einde van oktober regionale verkiezingen op komst. De analisten van de Britse bank Lloyds vrezen echter dat de financiële markten Spanje zoveel uitstel niet gaan gunnen.

Niet voor niets is de Spaanse beurs al twee dagen op rij gedaald. Lloyds verwacht dat Spanje voor 1 oktober hulp zal moeten vragen.

Fornix Biosciences geeft omgekeerde winstwaarschuwing

Het interim-dividend van Fornix BioSciences is heden vastgesteld op € 0,47 per gewoon aandeel. Datum ex-dividendnotering is 20 september 2012; datum betaalbaarstelling dividend is 3 oktober 2012.

Fornix is erin geslaagd een boekwinst te realiseren bij de verkoop van haar laatste materiële vaste actief, een stuk bouwgrond in Lelystad.

De resultaatverwachting voor geheel 2012 is een (lager dan eerder geprognotiseerd) verlies van € 50.000 - € 70.000.

De Raad van Commissarissen van Fornix draagt drs. F. van Westen voor als nieuwe commissaris. De formele benoeming van de heer van Westen staat geagendeerd voor de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders ('BAVA'), die zal plaatsvinden op 27 september 2012.

Fornix, dat geen operationele activiteiten meer heeft, richt haar inspanningen onverminderd op het zoeken naar mogelijkheden om waarde te creëren met haar beursnotering.

Langzaam maar zeker verstrijkt de tijd voor Spanje, de vierde economie in de eurozone aarzelt om steun aan te vragen. Toch ziet het er niet naar uit dat Spanje de dans zal kunnen ontspringen. Premier Rajoy vreest echter dat het land bijkomende voorwaarden zal opgelegd krijgen. Rajoy wil namelijk de schade zoveel mogelijk beperken met tegen het einde van oktober regionale verkiezingen op komst. De analisten van de Britse bank Lloyds vrezen echter dat de financiële markten Spanje zoveel uitstel niet gaan gunnen. Niet voor niets is de Spaanse beurs al twee dagen op rij gedaald. Lloyds verwacht dat Spanje voor 1 oktober hulp zal moeten vragen. Fornix Biosciences geeft omgekeerde winstwaarschuwing Het interim-dividend van Fornix BioSciences is heden vastgesteld op € 0,47 per gewoon aandeel. Datum ex-dividendnotering is 20 september 2012; datum betaalbaarstelling dividend is 3 oktober 2012. Fornix is erin geslaagd een boekwinst te realiseren bij de verkoop van haar laatste materiële vaste actief, een stuk bouwgrond in Lelystad. De resultaatverwachting voor geheel 2012 is een (lager dan eerder geprognotiseerd) verlies van € 50.000 - € 70.000. De Raad van Commissarissen van Fornix draagt drs. F. van Westen voor als nieuwe commissaris. De formele benoeming van de heer van Westen staat geagendeerd voor de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders ('BAVA'), die zal plaatsvinden op 27 september 2012. Fornix, dat geen operationele activiteiten meer heeft, richt haar inspanningen onverminderd op het zoeken naar mogelijkheden om waarde te creëren met haar beursnotering.