Spanje veilde vanmorgen succesvol obligaties met een looptijd van 10 jaar, aan een lagere rente dan de recente piekkoersen van meer dan 7%.

Er werd in totaal 3,10 miljard euro opgehaald, aan een rentevoet van 6,65%. De beleggers hopen dat de ECB afdoende maatregelen zal treffen om de Spaanse rente naar omlaag te duwen.

D'Ieteren ligt op de Brusselse koers zwak op koers ondanks een stijging van de autoverkopen met 5,20%. Het was de eerste keer dat de autoverkopen sinds december van vorig jaar.

Bekaert is momenteel echter de sterkste daler, dit nadat ING vanmorgen het koersdoel voor dit aandeel verlaagde. De cijfers die dit bedrijf vorige week publiceerde, lokken nog heel wat reacties uit.

Bekaert realiseert stabiele omzet in eerste jaarhelft

Dit zijn enkele hoogtepunten van de halfjaarpresentatie die Bekaert gaf:

Bekaert realiseerde in de eerste jaarhelft van 2012 een geconsolideerde omzet van € 1,8 miljard en een gezamenlijke omzet van € 2,3 miljard.

De geconsolideerde omzet was stabiel (+0,2%) in vergelijking met dezelfde periode van 2011. De organische omzetdaling (-12,4%) werd gecompenseerd door het netto-effect van acquisities en desinvesteringen (+7,9%) en positieve wisselkoersschommelingen (+4,7%).

De gezamenlijke omzet daalde met 6,5% ten opzichte van de eerste jaarhelft van 2011. De organische omzetdaling (-8,0%) en het netto-effect van acquisities en desinvesteringen (-1,6%) werden enigszins getemperd door gunstige wisselkoerseffecten (+3,1%).

De afgenomen rendabiliteit van de groep weerspiegelt een zwakkere product-mix als gevolg van de drastische

evolutie in de vraag en prijszetting van de zaagdraadmarkt en een zeer concurrentiële omgeving door de wereldwijde vertraging van de marktvraag.

Bekaert heeft ingrijpende maatregelen ingevoerd als antwoord op de ineenstorting van de markt van de zonneënergie. De impact van de herstructureringskosten en bijzondere waardeverminderingen is opgenomen in de eenmalige kosten van de winst- en verliesrekening.

Spanje veilde vanmorgen succesvol obligaties met een looptijd van 10 jaar, aan een lagere rente dan de recente piekkoersen van meer dan 7%. Er werd in totaal 3,10 miljard euro opgehaald, aan een rentevoet van 6,65%. De beleggers hopen dat de ECB afdoende maatregelen zal treffen om de Spaanse rente naar omlaag te duwen. D'Ieteren ligt op de Brusselse koers zwak op koers ondanks een stijging van de autoverkopen met 5,20%. Het was de eerste keer dat de autoverkopen sinds december van vorig jaar. Bekaert is momenteel echter de sterkste daler, dit nadat ING vanmorgen het koersdoel voor dit aandeel verlaagde. De cijfers die dit bedrijf vorige week publiceerde, lokken nog heel wat reacties uit. Bekaert realiseert stabiele omzet in eerste jaarhelft Dit zijn enkele hoogtepunten van de halfjaarpresentatie die Bekaert gaf: Bekaert realiseerde in de eerste jaarhelft van 2012 een geconsolideerde omzet van € 1,8 miljard en een gezamenlijke omzet van € 2,3 miljard. De geconsolideerde omzet was stabiel (+0,2%) in vergelijking met dezelfde periode van 2011. De organische omzetdaling (-12,4%) werd gecompenseerd door het netto-effect van acquisities en desinvesteringen (+7,9%) en positieve wisselkoersschommelingen (+4,7%). De gezamenlijke omzet daalde met 6,5% ten opzichte van de eerste jaarhelft van 2011. De organische omzetdaling (-8,0%) en het netto-effect van acquisities en desinvesteringen (-1,6%) werden enigszins getemperd door gunstige wisselkoerseffecten (+3,1%). De afgenomen rendabiliteit van de groep weerspiegelt een zwakkere product-mix als gevolg van de drastische evolutie in de vraag en prijszetting van de zaagdraadmarkt en een zeer concurrentiële omgeving door de wereldwijde vertraging van de marktvraag. Bekaert heeft ingrijpende maatregelen ingevoerd als antwoord op de ineenstorting van de markt van de zonneënergie. De impact van de herstructureringskosten en bijzondere waardeverminderingen is opgenomen in de eenmalige kosten van de winst- en verliesrekening.