De risico-opslag op de 10-jaars rente van Spanje ten opzichte van Duitsland bedroeg vrijdag 204 basispunten, bijna 26 basispunten lager dan een week geleden.

In Spanje is men tevens druk doende de bankensector in het land te verbeteren, zo merkt volgens Theodoor Gilissen Bankiers op. De Cajas, de regionale banken in Spanje, worden gedwongen transparanter te zijn; zo moeten ze eind van deze maand inzicht geven in de risico's die er zijn door blootstelling aan projectontwikkelaars en vastgoed.

Afgelopen tijd is het aantal Cajas door fusies al teruggebracht van 45 naar 17. Er wordt gevreesd dat deze banken niet zelfstandig voldoende geld kunnen ophalen en dat er overheidssteun nodig zal zijn.

Daarom wordt er nu wetgeving voorbereid die er voor moet zorgen dat de private sector ook zal kunnen investeren in deze banken. Risico-opslagen voor banken zijn vorige week lager geworden, zo merkt volgens Theodoor Gilissen Bankiers op.

De risico-opslag op de 10-jaars rente van Spanje ten opzichte van Duitsland bedroeg vrijdag 204 basispunten, bijna 26 basispunten lager dan een week geleden. In Spanje is men tevens druk doende de bankensector in het land te verbeteren, zo merkt volgens Theodoor Gilissen Bankiers op. De Cajas, de regionale banken in Spanje, worden gedwongen transparanter te zijn; zo moeten ze eind van deze maand inzicht geven in de risico's die er zijn door blootstelling aan projectontwikkelaars en vastgoed. Afgelopen tijd is het aantal Cajas door fusies al teruggebracht van 45 naar 17. Er wordt gevreesd dat deze banken niet zelfstandig voldoende geld kunnen ophalen en dat er overheidssteun nodig zal zijn. Daarom wordt er nu wetgeving voorbereid die er voor moet zorgen dat de private sector ook zal kunnen investeren in deze banken. Risico-opslagen voor banken zijn vorige week lager geworden, zo merkt volgens Theodoor Gilissen Bankiers op.