Alles wat Spanje volgens Rehn moet doen, is nu zelf om hulp vragen. De regering van Mariano Rajoy aarzelt echter om hulp te vragen, precies uit vrees dat er toch nieuwe voorwaarden aan verbonden zullen zijn. Deze week vergaderen de Europese ministers van Financiën in Cyprus en mogelijk hakt Spanje daarna de knoop door.

Ook IMF-topvrouw Christine Lagarde herhaalde afgelopen weekend nogmaals dat Spanje en Italië al heel wat maatregelen doorgevoerd hebben en dus op het goede spoor zitten. Spanje hoeft dus niet bevreesd te zijn dat het opnieuw het mes op de keel gaat krijgen. Vandaag kijken we nog even terug naar de resultaten die Delhaize een tijdje geleden bekendmaakte.

Resultaten Delhaize gaan aan onderkant prognoses uitkomen

Pierre-Olivier Beckers, Voorzitter van het Executief Comité en Afgevaardigd Bestuurder van Delhaize Groep, gaf volgende toelichting op de recente gepubliceerde cijfers: "We zijn blij om te mogen vaststellen dat een aantal van onze initiatieven in het tweede kwartaal goede resultaten hebben opgeleverd en wij vertrouwen erop dat deze onze opbrengstengroei in de tweede helft van het jaar zullen ondersteunen. Vooral de investeringen bij Food Lion in het bijzonder bleven succesvol met de constante sterke opbrengstengroei bij de Phase One-winkels na hun lancering twee jaar geleden. De Phase Two-winkels kenden een gelijkaardige positieve dynamiek tijdens hun eerste maanden na hun lancering in maart 2012. Met de start van Phase Three in juli werden reeds meer dan 700 Food Lion-winkels geherpositioneerd, goed voor 65% van het netwerk. Onze ervaring met de herpositionering van Food Lion geeft ons het vertrouwen dat de andere initiatieven die doorheen de Groep werden gelanceerd eveneens hun vruchten zullen afwerpen. In België is de positieve vergelijkbare omzetgroei tijdens het tweede kwartaal bemoedigend, en we zijn er van overtuigd dat we verdere prijsinvesteringen, nieuwe winkelopeningen en -vernieuwingen een positieve invloed zullen hebben".

Terwijl Griekenland de headlines blijft halen, slaagde Alfa beta er in om marktaandeel te winnen en de rendabiliteit te laten groeien.

Beckers ging verder: "Ondanks deze positieve tendensen bleven onze groei-initiatieven, zoals verwacht, een impact hebben op de evolutie van onze onderliggende bedrijfswinst. Wij bevestigen dat wij de onderliggende winstvooruitzichten zullen verwezenlijken. Wij verwachten echter resultaten aan de lagere kant van onze prognoses, aangezien we ons blijven toespitsen op de verbetering van de winkelervaring van de klanten wat betreft zowel prijs als service. Uit de daling in bedrijfswinst en de uitdagende omgeving blijkt duidelijk dat we onze inspanningen moeten verdubbelen en onze aandacht nog meer moeten verscherpen. Zoals eerder beschreven, zullen wij ons huidig kostenbesparingsprogramma overschrijden en € 550 miljoen verwezenlijken tegen het jaareinde. Wij werken momenteel aan een meerjarenplan dat zich zal toespitsen op efficiëntie".

Alles wat Spanje volgens Rehn moet doen, is nu zelf om hulp vragen. De regering van Mariano Rajoy aarzelt echter om hulp te vragen, precies uit vrees dat er toch nieuwe voorwaarden aan verbonden zullen zijn. Deze week vergaderen de Europese ministers van Financiën in Cyprus en mogelijk hakt Spanje daarna de knoop door. Ook IMF-topvrouw Christine Lagarde herhaalde afgelopen weekend nogmaals dat Spanje en Italië al heel wat maatregelen doorgevoerd hebben en dus op het goede spoor zitten. Spanje hoeft dus niet bevreesd te zijn dat het opnieuw het mes op de keel gaat krijgen. Vandaag kijken we nog even terug naar de resultaten die Delhaize een tijdje geleden bekendmaakte. Resultaten Delhaize gaan aan onderkant prognoses uitkomen Pierre-Olivier Beckers, Voorzitter van het Executief Comité en Afgevaardigd Bestuurder van Delhaize Groep, gaf volgende toelichting op de recente gepubliceerde cijfers: "We zijn blij om te mogen vaststellen dat een aantal van onze initiatieven in het tweede kwartaal goede resultaten hebben opgeleverd en wij vertrouwen erop dat deze onze opbrengstengroei in de tweede helft van het jaar zullen ondersteunen. Vooral de investeringen bij Food Lion in het bijzonder bleven succesvol met de constante sterke opbrengstengroei bij de Phase One-winkels na hun lancering twee jaar geleden. De Phase Two-winkels kenden een gelijkaardige positieve dynamiek tijdens hun eerste maanden na hun lancering in maart 2012. Met de start van Phase Three in juli werden reeds meer dan 700 Food Lion-winkels geherpositioneerd, goed voor 65% van het netwerk. Onze ervaring met de herpositionering van Food Lion geeft ons het vertrouwen dat de andere initiatieven die doorheen de Groep werden gelanceerd eveneens hun vruchten zullen afwerpen. In België is de positieve vergelijkbare omzetgroei tijdens het tweede kwartaal bemoedigend, en we zijn er van overtuigd dat we verdere prijsinvesteringen, nieuwe winkelopeningen en -vernieuwingen een positieve invloed zullen hebben". Terwijl Griekenland de headlines blijft halen, slaagde Alfa beta er in om marktaandeel te winnen en de rendabiliteit te laten groeien. Beckers ging verder: "Ondanks deze positieve tendensen bleven onze groei-initiatieven, zoals verwacht, een impact hebben op de evolutie van onze onderliggende bedrijfswinst. Wij bevestigen dat wij de onderliggende winstvooruitzichten zullen verwezenlijken. Wij verwachten echter resultaten aan de lagere kant van onze prognoses, aangezien we ons blijven toespitsen op de verbetering van de winkelervaring van de klanten wat betreft zowel prijs als service. Uit de daling in bedrijfswinst en de uitdagende omgeving blijkt duidelijk dat we onze inspanningen moeten verdubbelen en onze aandacht nog meer moeten verscherpen. Zoals eerder beschreven, zullen wij ons huidig kostenbesparingsprogramma overschrijden en € 550 miljoen verwezenlijken tegen het jaareinde. Wij werken momenteel aan een meerjarenplan dat zich zal toespitsen op efficiëntie".