Het nadeel hiervan is natuurlijk een inflatiegolf die de consumptieve bestedingen verregaand zullen reduceren en de realisatie van financieel systeemrisico die de deposito's zullen eroderen. Onmogelijke situatie?

Het lijkt erop dat hier de kwadratuur van de cirkel moet worden opgelost om de voordelen van een devaluatie te realiseren zonder ten onder te gaan aan de nadelen.

Spanje moet terug toegang krijgen tot financiële markten

De doelstelling van de te nemen maatregel moet zijn dat de Spanje de kans krijgt om gedurende een realistische periode zijn domestieke economie kan afschermen.

Tegelijkertijd worden (eventueel onder Europese begeleiding ) de nodige structurele maatregelen neemt om zijn productieapparaat efficiënter te maken.

Dit vereist geen Hercules-inspanning : zoals gezegd heeft Spanje op dat vlak wel wat (industriële) troeven maar het vereist een strikt loonbeleid en enkele jaren geduld vooraleer dit de aanleiding kan vormen tot een herstel van de competitiviteit in vergelijking met de Duitse wereldkampioen "efficiënt produceren".

Deze doelstelling wordt bereikt door enerzijds een formele maar conditionele waarborg uit te spreken over de staatsschuld in de eurozone, vanuit het Europese Noodfonds : formeel , zodat er geen twijfel kan bestaan maar ook conditioneel , zodat op basis van objectieve criteria een land de toegang tot de waarborg kan worden ontzegd.

Dit zal volgens professor Stefan Duchateau ongetwijfeld de renteverschillen tussen de Eurolanden niet wegwerken maar wel de Spaanse rente terug op een peil brengen waar de overheid terug toegang krijgt tot de financiële markten.

Pleidoor voor het gebruik van vouchers

Deze maatregel moet tot een stabilisatie aanleiding geven, waardoor het pad volgens professor Stefan Duchateau wordt geëffend voor een meer doortastende maatregel waarbij een parallelle munt wordt ingevoerd via vouchers die worden aangeleverd door de Spaanse Nationale bank. De Spaanse lonen worden gedeeltelijk uitgekeerd in Euro en gedeeltelijk in locale vouchers.

Deze vouchers zijn bruikbaar tegen 100% van hun waarde voor de aankoop van locale producten en diensten en zijn inwisselbaar tegen euro aan 75% van hun nominale waarde.

Mits een paar jaar geduld en de gepaste begeleidende maatregelen zal het euro-probleem in zijn kern worden aangepakt en tot de nodige evenwichten binnen de muntzone leiden.

Het nadeel hiervan is natuurlijk een inflatiegolf die de consumptieve bestedingen verregaand zullen reduceren en de realisatie van financieel systeemrisico die de deposito's zullen eroderen. Onmogelijke situatie? Het lijkt erop dat hier de kwadratuur van de cirkel moet worden opgelost om de voordelen van een devaluatie te realiseren zonder ten onder te gaan aan de nadelen. Spanje moet terug toegang krijgen tot financiële markten De doelstelling van de te nemen maatregel moet zijn dat de Spanje de kans krijgt om gedurende een realistische periode zijn domestieke economie kan afschermen. Tegelijkertijd worden (eventueel onder Europese begeleiding ) de nodige structurele maatregelen neemt om zijn productieapparaat efficiënter te maken. Dit vereist geen Hercules-inspanning : zoals gezegd heeft Spanje op dat vlak wel wat (industriële) troeven maar het vereist een strikt loonbeleid en enkele jaren geduld vooraleer dit de aanleiding kan vormen tot een herstel van de competitiviteit in vergelijking met de Duitse wereldkampioen "efficiënt produceren". Deze doelstelling wordt bereikt door enerzijds een formele maar conditionele waarborg uit te spreken over de staatsschuld in de eurozone, vanuit het Europese Noodfonds : formeel , zodat er geen twijfel kan bestaan maar ook conditioneel , zodat op basis van objectieve criteria een land de toegang tot de waarborg kan worden ontzegd. Dit zal volgens professor Stefan Duchateau ongetwijfeld de renteverschillen tussen de Eurolanden niet wegwerken maar wel de Spaanse rente terug op een peil brengen waar de overheid terug toegang krijgt tot de financiële markten.Pleidoor voor het gebruik van vouchers Deze maatregel moet tot een stabilisatie aanleiding geven, waardoor het pad volgens professor Stefan Duchateau wordt geëffend voor een meer doortastende maatregel waarbij een parallelle munt wordt ingevoerd via vouchers die worden aangeleverd door de Spaanse Nationale bank. De Spaanse lonen worden gedeeltelijk uitgekeerd in Euro en gedeeltelijk in locale vouchers. Deze vouchers zijn bruikbaar tegen 100% van hun waarde voor de aankoop van locale producten en diensten en zijn inwisselbaar tegen euro aan 75% van hun nominale waarde. Mits een paar jaar geduld en de gepaste begeleidende maatregelen zal het euro-probleem in zijn kern worden aangepakt en tot de nodige evenwichten binnen de muntzone leiden.