In haar interneteditie stelt de krant dat Spanje bereid zou zijn om een hulpaanvraag in te dienen mits er geen bijkomende voorwaarden worden opgelegd. Daarbij wordt op de eerste plaats gedacht aan maatregelen wat betreft het terugschroeven van de pensioenen.

Rajoy wil ook Italië in de boot

In een interview met een Duitse krant riep Rajoy op voor een snelle oplossing van de Europese schuldencrisis, waardoor de risicopremies die moeten worden betaald op Spaanse overheidsobligaties snel kunnen dalen. De rente betaald op die obligaties is nog steeds onhoudbaar hoog.

Boris Schlossberg, managing director of foreign exchange strategy bij BK Asset Management, is van mening dat de pionnen in de eurozone nu snel worden verschoven. Spanje wil dat ook Italië een hulpaanvraag indient, waardoor er zou geanticipeerd worden op een mogelijke evolutie op de financiële markten.

In haar interneteditie stelt de krant dat Spanje bereid zou zijn om een hulpaanvraag in te dienen mits er geen bijkomende voorwaarden worden opgelegd. Daarbij wordt op de eerste plaats gedacht aan maatregelen wat betreft het terugschroeven van de pensioenen.Rajoy wil ook Italië in de boot In een interview met een Duitse krant riep Rajoy op voor een snelle oplossing van de Europese schuldencrisis, waardoor de risicopremies die moeten worden betaald op Spaanse overheidsobligaties snel kunnen dalen. De rente betaald op die obligaties is nog steeds onhoudbaar hoog. Boris Schlossberg, managing director of foreign exchange strategy bij BK Asset Management, is van mening dat de pionnen in de eurozone nu snel worden verschoven. Spanje wil dat ook Italië een hulpaanvraag indient, waardoor er zou geanticipeerd worden op een mogelijke evolutie op de financiële markten.