Vandaag wordt gemikt op een bedrag van 2,50 tot 3,50 miljard euro, maar uiteraard heeft Spanje volgend jaar veel meer geld nodig. De totale behoeften voor 2013 worden geraamd op 207 miljard euro.

Het betreft echter slechts een voorlopige raming, want dit bedrag kan nog oplopen naarmate het tekort op de begroting verder oploopt.

Dat tekort wordt voor dit jaar geraamd op 6,30% van het BBP en voor volgend jaar op 4,50%. Bovendien zal de centrale regering de noodlijdende regio's moeten ondersteunen, waardoor de financieringsbehoeften nog verder oplopen.

Uiteindelijk kan het oplopend tekort Spanje er toch toe dwingen om een hulpaanvraag in te dienen, zo denken de analisten.

Vandaag wordt gemikt op een bedrag van 2,50 tot 3,50 miljard euro, maar uiteraard heeft Spanje volgend jaar veel meer geld nodig. De totale behoeften voor 2013 worden geraamd op 207 miljard euro. Het betreft echter slechts een voorlopige raming, want dit bedrag kan nog oplopen naarmate het tekort op de begroting verder oploopt. Dat tekort wordt voor dit jaar geraamd op 6,30% van het BBP en voor volgend jaar op 4,50%. Bovendien zal de centrale regering de noodlijdende regio's moeten ondersteunen, waardoor de financieringsbehoeften nog verder oplopen. Uiteindelijk kan het oplopend tekort Spanje er toch toe dwingen om een hulpaanvraag in te dienen, zo denken de analisten.