Tegen die achtergrond moeten ingrijpende maatregelen zoals de verhoging van de pensioenleeftijd van 65 naar 67 jaar begrepen worden. Spanje is klaar voor ingrijpende maatregelen, zo wordt aangenomen.

Zapatero is er niet in geslaagd om de financiële markten gerust te stellen met zijn plan om 20 miljard euro beschikbaar te stellen voor de redding van de spaarbanken of caja's.

Olaf Penninga, fondsbeheerder bij Robeco Group in Rotterdam, is van mening dat de verlaging van de pensioenleeftijd een stap in de goede richting.

Die gaat echter niet volstaan om de rust op de financiële markten te doen terugkeren. Gisteren steeg overigens de spread tussen Duitse en Spaanse staatsobligaties opnieuw van 225 naar 229 basispunten.

Tegen die achtergrond moeten ingrijpende maatregelen zoals de verhoging van de pensioenleeftijd van 65 naar 67 jaar begrepen worden. Spanje is klaar voor ingrijpende maatregelen, zo wordt aangenomen. Zapatero is er niet in geslaagd om de financiële markten gerust te stellen met zijn plan om 20 miljard euro beschikbaar te stellen voor de redding van de spaarbanken of caja's. Olaf Penninga, fondsbeheerder bij Robeco Group in Rotterdam, is van mening dat de verlaging van de pensioenleeftijd een stap in de goede richting. Die gaat echter niet volstaan om de rust op de financiële markten te doen terugkeren. Gisteren steeg overigens de spread tussen Duitse en Spaanse staatsobligaties opnieuw van 225 naar 229 basispunten.