Een heffing van 0,03% is natuurlijk bijna te verwaarlozen, maar hierbij wordt wel een gevaarlijk precedent geschapen. Het is bovendien de tweede keer dat er beroep wordt gedaan op privé-spaargeld om een of ander probleem op te lossen. De eerste keer is dat in Cyprus gebeurd.

In november vindt in Brisbane een belangrijke meeting van de 20 grote geïndustrialiseerde landen plaats, waar een regeling zal afgesproken worden over de manier waarop een toekomstig aanslaan van het spaargeld zal moeten geschieden. Blijkbaar is de wereld zich aan het voorbereiden op een nieuwe crisis.

Een heffing van 0,03% is natuurlijk bijna te verwaarlozen, maar hierbij wordt wel een gevaarlijk precedent geschapen. Het is bovendien de tweede keer dat er beroep wordt gedaan op privé-spaargeld om een of ander probleem op te lossen. De eerste keer is dat in Cyprus gebeurd. In november vindt in Brisbane een belangrijke meeting van de 20 grote geïndustrialiseerde landen plaats, waar een regeling zal afgesproken worden over de manier waarop een toekomstig aanslaan van het spaargeld zal moeten geschieden. Blijkbaar is de wereld zich aan het voorbereiden op een nieuwe crisis.