Dit is vooral een uiting van de hogere kans die men toedicht aan een gunstige afloop van de eurocrisis.

Dit laatste is zeker nog geen gegarandeerd gegeven. De enige uiterlijke tekenen van een gunstige ontwikkeling zijn de determinatie van de Spaanse regering bij de uitvoering van haar besparingsplannen en -vooral - de gunstige ontwikkeling van de Spaanse lopende rekening.

Dit geldt als ultieme rechtvaardiging voor de hoop op een definitieve stabilisatie gebaseerd op de vitaliteit van de Spaanse bedrijven.

De voornaamste bedreiging gaat echter uit van een potentiële politieke destabilisatie in de Zuiderse Europese landen die kan ontstaan uit de groeiende ontevredenheid over de opgelegde besparingsplannen- mogelijk verder geïnspireerd door de moeilijke politieke situatie in Italië.

Dit is vooral een uiting van de hogere kans die men toedicht aan een gunstige afloop van de eurocrisis. Dit laatste is zeker nog geen gegarandeerd gegeven. De enige uiterlijke tekenen van een gunstige ontwikkeling zijn de determinatie van de Spaanse regering bij de uitvoering van haar besparingsplannen en -vooral - de gunstige ontwikkeling van de Spaanse lopende rekening. Dit geldt als ultieme rechtvaardiging voor de hoop op een definitieve stabilisatie gebaseerd op de vitaliteit van de Spaanse bedrijven. De voornaamste bedreiging gaat echter uit van een potentiële politieke destabilisatie in de Zuiderse Europese landen die kan ontstaan uit de groeiende ontevredenheid over de opgelegde besparingsplannen- mogelijk verder geïnspireerd door de moeilijke politieke situatie in Italië.