Het drama hierbij is dat deze budgettaire ingrepen moeten worden opgelegd tegen een achtergrond van sterk oplopende werkloosheid in de bouwsector met liefst 1,2 miljoen bouwvakkers die op zoek zijn naar een nieuwe baan.

Maar het feit dat er geen realistisch alternatief is, belet volgens Duchateau niet dat men oog moet blijven hebben voor de sociale gevolgen van de verregaande besparingen en betekent zeker niet dat iedere maatregel leidt tot beoogde verbetering in efficiëntie.

Het Staatsapparaat moet in meerdere euro-lidstaten dringend en doortastend worden ontvet en alle oneigenlijke gebruik van belastingmiddelen in de sociale sector moet zeer dringend worden aangepakt.

De kostprijs hiervan wordt immers doorgerekend aan bedrijven die hun competitiviteit met de dag zien verslechteren.

Anderzijds blijft er een dwingende noodzaak voor investeringen in onderwijs, onderzoek en innovatie. Deze inspanningen leiden immers tot een rechtstreekse verbetering in de competitieve positie.

Maar het is zeer gerechtvaardigd om zich de vraag te stellen of er überhaupt al enige positieve impact kan worden waargenomen. De nadelige kant is immers maar al te duidelijk aanwezig en hoeft hier -helaas- niet te worden benadrukt.

Toch een eerste "zwaluw". Kijk eens naar de lopende rekening van Spanje, aldus Duchateau. Een scherpe terugloop in import ( te verwachten bij een recessie van deze omvang ) maar tegelijk aan duidelijke groei van de export waardoor de Spaanse lopende rekening zijn zeer negatieve positie tot een quasi positieve positie heeft weten te keren, net zoals overigens Ierland dat heeft voorgedaan.

Het drama hierbij is dat deze budgettaire ingrepen moeten worden opgelegd tegen een achtergrond van sterk oplopende werkloosheid in de bouwsector met liefst 1,2 miljoen bouwvakkers die op zoek zijn naar een nieuwe baan. Maar het feit dat er geen realistisch alternatief is, belet volgens Duchateau niet dat men oog moet blijven hebben voor de sociale gevolgen van de verregaande besparingen en betekent zeker niet dat iedere maatregel leidt tot beoogde verbetering in efficiëntie. Het Staatsapparaat moet in meerdere euro-lidstaten dringend en doortastend worden ontvet en alle oneigenlijke gebruik van belastingmiddelen in de sociale sector moet zeer dringend worden aangepakt. De kostprijs hiervan wordt immers doorgerekend aan bedrijven die hun competitiviteit met de dag zien verslechteren. Anderzijds blijft er een dwingende noodzaak voor investeringen in onderwijs, onderzoek en innovatie. Deze inspanningen leiden immers tot een rechtstreekse verbetering in de competitieve positie. Maar het is zeer gerechtvaardigd om zich de vraag te stellen of er überhaupt al enige positieve impact kan worden waargenomen. De nadelige kant is immers maar al te duidelijk aanwezig en hoeft hier -helaas- niet te worden benadrukt. Toch een eerste "zwaluw". Kijk eens naar de lopende rekening van Spanje, aldus Duchateau. Een scherpe terugloop in import ( te verwachten bij een recessie van deze omvang ) maar tegelijk aan duidelijke groei van de export waardoor de Spaanse lopende rekening zijn zeer negatieve positie tot een quasi positieve positie heeft weten te keren, net zoals overigens Ierland dat heeft voorgedaan.