Welk programma zullen ze vragen? De analisten van AXA Investment Managers achten de kans het grootst dat het gaat
om een voorzorgprogramma met tussenkomst op de primaire markt.

Deze programma's bedragen maximaal 10 % van het bbp (107 miljard € voor Spanje en 158 miljard € voor Italië).

Zullen Spanje en Italië dan 'off market' zijn? Waarschijnlijk niet, aldus AXA Investment Managers. Het ESM zou echter de lange looptijden kunnen kopen, terwijl de lidstaten enkel obligaties op korte en middellange termijn uitgeven op de markten.

Zal de ECB enkel overheidsobligaties kopen en tot welke looptijd? Voorzitter Draghi liet de mogelijkheid open om activa
uit de privésector te kopen, bovenop overheidsobligaties. Wat de looptijd betreft, lijkt drie jaar volgens AXA Investment Managers een redelijke hypothese - zoals voor de LTRO's.

Nog meer vragen

Zal de ECB ermee instemmen om een banklicentie toe te kennen aan het ESM? Voorzitter Draghi heeft het officiële standpunt van de ECB herhaald: 'in zijn huidige vorm' is het ESM geen tegenpartij die in aanmerking komt voor het Eurosysteem.

Zullen de aankopen van de ECB gesteriliseerd worden? Hoe zal het seniority-probleem opgelost worden? Op al deze vragen moet nog een antwoord geformuleerd worden

Welk programma zullen ze vragen? De analisten van AXA Investment Managers achten de kans het grootst dat het gaat om een voorzorgprogramma met tussenkomst op de primaire markt. Deze programma's bedragen maximaal 10 % van het bbp (107 miljard € voor Spanje en 158 miljard € voor Italië). Zullen Spanje en Italië dan 'off market' zijn? Waarschijnlijk niet, aldus AXA Investment Managers. Het ESM zou echter de lange looptijden kunnen kopen, terwijl de lidstaten enkel obligaties op korte en middellange termijn uitgeven op de markten. Zal de ECB enkel overheidsobligaties kopen en tot welke looptijd? Voorzitter Draghi liet de mogelijkheid open om activa uit de privésector te kopen, bovenop overheidsobligaties. Wat de looptijd betreft, lijkt drie jaar volgens AXA Investment Managers een redelijke hypothese - zoals voor de LTRO's. Nog meer vragenZal de ECB ermee instemmen om een banklicentie toe te kennen aan het ESM? Voorzitter Draghi heeft het officiële standpunt van de ECB herhaald: 'in zijn huidige vorm' is het ESM geen tegenpartij die in aanmerking komt voor het Eurosysteem. Zullen de aankopen van de ECB gesteriliseerd worden? Hoe zal het seniority-probleem opgelost worden? Op al deze vragen moet nog een antwoord geformuleerd worden