Tijdens dat eerste kwartaal van 2010 is de totale afzetmarkt, uitgedrukt in volume, van de gebottelde mineraalwaters in de sector voor thuisverbruik lichtjes gedaald in België (-0,4 %) en met bijna 4 % achteruitgegaan in Nederland.

In Frankrijk daarentegen, kende de markt, na meerdere jaren van voortdurende regressie, een lichte stijging (+0,6 %) ten opzichte van 2009.

Over het algemeen kent het segment van de bruisende mineraalwaters in de markten waar we actief zijn een gunstigere evolutie dan dat van de niet-bruisende mineraalwaters.

Die tegengestelde evolutie wordt in het bijzonder verklaard door de aanwezigheid van een alternatief als openbare waterdistributie, dat in het huidige klimaat van economische crisis waarschijnlijk een stijging kent.

In die context heeft de groep Spadel, dankzij doelgerichte commerciële inspanningen, zijn marktaandelen in België nog versterkt.

Hoewel de groep in Nederland echter zijn leiderspositie behoudt, werden de marktaandelen van Spa Reine, Spa Barisart en Spa Marie-Henriette daar toch aangetast, hoofdzakelijk ten gevolge van de concurrentie van de huismerken en de eersteprijs-merken.

De combinatie van de huidige economische context, de veelbewogen marktevolutie van gebotteld water, de verschuivingen in de distributiesector, en de nog onbekende

weersverwachting van het komende zomerseizoen maken het zeer moeilijk perspectieven voorop te stellen.

De groep verwacht evenwel dat de moeilijkheden op de markt zich in de loop van het jaar 2010 nog zullen voortzetten. Anderzijds zullen de aanzienlijke investeringen die dit jaar gerealiseerd zijn, zwaar doorwegen op de resultaten.

Tijdens dat eerste kwartaal van 2010 is de totale afzetmarkt, uitgedrukt in volume, van de gebottelde mineraalwaters in de sector voor thuisverbruik lichtjes gedaald in België (-0,4 %) en met bijna 4 % achteruitgegaan in Nederland. In Frankrijk daarentegen, kende de markt, na meerdere jaren van voortdurende regressie, een lichte stijging (+0,6 %) ten opzichte van 2009. Over het algemeen kent het segment van de bruisende mineraalwaters in de markten waar we actief zijn een gunstigere evolutie dan dat van de niet-bruisende mineraalwaters. Die tegengestelde evolutie wordt in het bijzonder verklaard door de aanwezigheid van een alternatief als openbare waterdistributie, dat in het huidige klimaat van economische crisis waarschijnlijk een stijging kent. In die context heeft de groep Spadel, dankzij doelgerichte commerciële inspanningen, zijn marktaandelen in België nog versterkt. Hoewel de groep in Nederland echter zijn leiderspositie behoudt, werden de marktaandelen van Spa Reine, Spa Barisart en Spa Marie-Henriette daar toch aangetast, hoofdzakelijk ten gevolge van de concurrentie van de huismerken en de eersteprijs-merken. De combinatie van de huidige economische context, de veelbewogen marktevolutie van gebotteld water, de verschuivingen in de distributiesector, en de nog onbekende weersverwachting van het komende zomerseizoen maken het zeer moeilijk perspectieven voorop te stellen. De groep verwacht evenwel dat de moeilijkheden op de markt zich in de loop van het jaar 2010 nog zullen voortzetten. Anderzijds zullen de aanzienlijke investeringen die dit jaar gerealiseerd zijn, zwaar doorwegen op de resultaten.