Gedurende de eerste negen maanden zijn de verkochte volumes ten opzichte van vorig jaar echter wel met 5,5% gedaald. De omzet van de groep Spadel is eind september met 4% gedaald.

Rekening houdende met de uiterst moeilijke marktcontext en de daling van de verkoop heeft de groep een aantal maatregelen genomen om haar kosten te verlagen en blijft ze werken om haar efficiëntie te verbeteren.

Zonder uitzonderlijke omstandigheden en onder voorbehoud van een aanzienlijke verslechtering van de marktvoorwaarden bevestigt de groep Spadel haar ambitie om in het hele jaar 2009 een recurrent bedrijfsresultaat (REBIT) te behalen dat hoger ligt dan dat van 2008.

Steunend op een uiterst stevige balansstructuur en om haar groei en rendabiliteit te ondersteunen, blijft de groep belangrijke inspanningen leveren door aanzienlijk te investeren, zowel in projecten om de innovatie opnieuw op gang te brengen, als in haar industriële uitrustingen.

Gedurende de eerste negen maanden zijn de verkochte volumes ten opzichte van vorig jaar echter wel met 5,5% gedaald. De omzet van de groep Spadel is eind september met 4% gedaald. Rekening houdende met de uiterst moeilijke marktcontext en de daling van de verkoop heeft de groep een aantal maatregelen genomen om haar kosten te verlagen en blijft ze werken om haar efficiëntie te verbeteren. Zonder uitzonderlijke omstandigheden en onder voorbehoud van een aanzienlijke verslechtering van de marktvoorwaarden bevestigt de groep Spadel haar ambitie om in het hele jaar 2009 een recurrent bedrijfsresultaat (REBIT) te behalen dat hoger ligt dan dat van 2008. Steunend op een uiterst stevige balansstructuur en om haar groei en rendabiliteit te ondersteunen, blijft de groep belangrijke inspanningen leveren door aanzienlijk te investeren, zowel in projecten om de innovatie opnieuw op gang te brengen, als in haar industriële uitrustingen.