In de jaren daarvoor was de spaarquote van de ouderen nog positief. In recente budgetenquêtes blijken de 'jong-gepensioneerden' alsmaar meer te ontsparen, terwijl de oudere gepensioneerden (75+) wel nog sparen, zij het in alsmaar mindere mate.

De verklaring is volgens KBC allicht deels te vinden in generatiespecifieke veranderingen. Oudere generaties die de oorlog en mogelijk de voorafgaande depressiejaren mee maakten, zouden nog veel belang hechten aan sparen als voorzorg voor 'slechte tijden'.

De meer recent gepensioneerden zouden minder moeite hebben om in te teren op hun vermogen en ook minder sparen vanuit een erfenismotief om een vermogen achter te laten voor de kinderen.

Dat de oudere gepensioneerden wel terug sparen, heeft te maken met de fysische beperking in de consumptiemogelijkheden op erg hoge leeftijd.

In de jaren daarvoor was de spaarquote van de ouderen nog positief. In recente budgetenquêtes blijken de 'jong-gepensioneerden' alsmaar meer te ontsparen, terwijl de oudere gepensioneerden (75+) wel nog sparen, zij het in alsmaar mindere mate. De verklaring is volgens KBC allicht deels te vinden in generatiespecifieke veranderingen. Oudere generaties die de oorlog en mogelijk de voorafgaande depressiejaren mee maakten, zouden nog veel belang hechten aan sparen als voorzorg voor 'slechte tijden'. De meer recent gepensioneerden zouden minder moeite hebben om in te teren op hun vermogen en ook minder sparen vanuit een erfenismotief om een vermogen achter te laten voor de kinderen. Dat de oudere gepensioneerden wel terug sparen, heeft te maken met de fysische beperking in de consumptiemogelijkheden op erg hoge leeftijd.