De vraag rijst volgens KBC dan of zij hun levensstandaard daarmee in stand kunnen houden, dan wel de consumptie naar beneden aanpassen.

Uit nationale gezinsbudgetenquêtes volgt dat vooral het sparen en veel minder het consumptiepeil verandert bij pensionering (dit betekent dat de 'levenscyclushypothese' voor België de realiteit goed benadert).

Het onderzoek van KBC (gebaseerd op Eurostat-enquêtes) leert bovendien dat die vaststelling in België beter opgaat dan in andere Europese landen.

De samenstelling van de consumptie wijzigt volgens KBC wel op pensioenleeftijd, al is die wijziging vooral een voortzetting van verschuivingen die al op actieve leeftijd aanvatten.

De uitgaven voor vervoer, voeding, kledij en huisraad vallen na pensionering terug, die voor huisvesting, energie, gezondheid en vrije tijd nemen toe.

De vraag rijst volgens KBC dan of zij hun levensstandaard daarmee in stand kunnen houden, dan wel de consumptie naar beneden aanpassen. Uit nationale gezinsbudgetenquêtes volgt dat vooral het sparen en veel minder het consumptiepeil verandert bij pensionering (dit betekent dat de 'levenscyclushypothese' voor België de realiteit goed benadert). Het onderzoek van KBC (gebaseerd op Eurostat-enquêtes) leert bovendien dat die vaststelling in België beter opgaat dan in andere Europese landen. De samenstelling van de consumptie wijzigt volgens KBC wel op pensioenleeftijd, al is die wijziging vooral een voortzetting van verschuivingen die al op actieve leeftijd aanvatten. De uitgaven voor vervoer, voeding, kledij en huisraad vallen na pensionering terug, die voor huisvesting, energie, gezondheid en vrije tijd nemen toe.