De kansen worden steeds kleiner dat Europa in een recessie dreigt te belanden. Dat wordt bevestigd door de evolutie van de werkloosheidscijfers. Bedrijven wierven nog wel aan, maar aan het traagste tempo sinds juni 2010.

De werkloosheidsgraad in de eurozone steeg in september tot 10,20%, met Spanje als uitschieter in negatieve zin. De Spaanse werkloosheidsgraad liep zelfs op tot 22,60%.

De kansen worden steeds kleiner dat Europa in een recessie dreigt te belanden. Dat wordt bevestigd door de evolutie van de werkloosheidscijfers. Bedrijven wierven nog wel aan, maar aan het traagste tempo sinds juni 2010. De werkloosheidsgraad in de eurozone steeg in september tot 10,20%, met Spanje als uitschieter in negatieve zin. De Spaanse werkloosheidsgraad liep zelfs op tot 22,60%.