Analist Ignacio Moreno van Citigroup becijferde dit bedrag. Moreno kwam tot deze conclusie op basis van een stress test en van een beoordeling van de kwaliteit van het vastgoed dat deze cajas in portefeuille hebben.

Zijn conclusie is dat de spaarbanken ingrijpende wijzigingen moeten doorgaan in de komende maanden. Fusies, afbouwen van de activiteiten en - in een verdere toekomst - beursintroducties behoren tot de aangewezen maatregelen.

Van de huidige 46 spaarbanken zou ongeveer de helft moeten verdwijnen. De nieuwe boekhoudkundige maatregelen die de Spaanse regering wil opleggen, zou leiden tot een snellere herkenning van verliezen op vastgoed in portefeuille.

Analist Ignacio Moreno van Citigroup becijferde dit bedrag. Moreno kwam tot deze conclusie op basis van een stress test en van een beoordeling van de kwaliteit van het vastgoed dat deze cajas in portefeuille hebben. Zijn conclusie is dat de spaarbanken ingrijpende wijzigingen moeten doorgaan in de komende maanden. Fusies, afbouwen van de activiteiten en - in een verdere toekomst - beursintroducties behoren tot de aangewezen maatregelen. Van de huidige 46 spaarbanken zou ongeveer de helft moeten verdwijnen. De nieuwe boekhoudkundige maatregelen die de Spaanse regering wil opleggen, zou leiden tot een snellere herkenning van verliezen op vastgoed in portefeuille.