Dat percentage moest later herzien worden tot 98,90 procent, dit als gevolg van een telfout gemaakt door diegenen die verantwoordelijk zijn voor de berekening van het tekort. Een verkeerde berekening had 10 miljard euro toegevoegd aan het tekort.

De fout bleek uiteindelijk een persoonlijke fout te zijn, gemaakt door iemand die zich had vergist met de cijfers voor en na de komma. Dat de Spaanse schuldensituatie niettemin dramatisch blijft, blijkt uit het feit dat de schuldengraad in 2011 nog maar 69,30% van het BBP bedroeg.

Dat percentage moest later herzien worden tot 98,90 procent, dit als gevolg van een telfout gemaakt door diegenen die verantwoordelijk zijn voor de berekening van het tekort. Een verkeerde berekening had 10 miljard euro toegevoegd aan het tekort. De fout bleek uiteindelijk een persoonlijke fout te zijn, gemaakt door iemand die zich had vergist met de cijfers voor en na de komma. Dat de Spaanse schuldensituatie niettemin dramatisch blijft, blijkt uit het feit dat de schuldengraad in 2011 nog maar 69,30% van het BBP bedroeg.