Het rendement op de 10-jarige Spaanse staatsobligatie bedroeg vrijdagavond 5,31%, of een stijging met 14 basispunten ten opzichte van de dag voordien.

Op weekbasis ging het rendement 32 basispunten hoger. De spread tussen 10-jarige Spaanse en Duitse staatsobligaties steeg met 22 basispunten tot 338 basispunten.

Het rendement op de 10-jarige Spaanse staatsobligatie bedroeg vrijdagavond 5,31%, of een stijging met 14 basispunten ten opzichte van de dag voordien. Op weekbasis ging het rendement 32 basispunten hoger. De spread tussen 10-jarige Spaanse en Duitse staatsobligaties steeg met 22 basispunten tot 338 basispunten.