Spanje wordt getroffen door een zeer zware crisis, waarbij de steil opgelopen werkloosheidsgraad maar één facet van het verhaal is. Volgens Sara Balina van Analistas Financieros Internacionales is het onwaarschijnlijk dat Spanje volgend jaar de begroting onder controle zal kunnen houden, gezien het effect van de zwaar besparingen die werden doorgevoerd op de economie.

Hogere omzet Miko

De omzet van de Miko-groep steeg met 6,8 % in het derde kwartaal van 2012 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dit had deels te maken met de stijging van de grondstoffenprijzen van vorig jaar, die inmiddels voor een stuk kon worden doorgerekend. Deels speelde ook volumetoename een rol.

CEO Frans Van Tilborg becommentarieert als volgt: "Voor wat betreft de verwachtingen voor het hele jaar 2012 blijven we optimistisch. Dit jaar zullen de éénmalige herstructureringskosten die voortvloeiden uit de sluiting van de kunststofvestiging Grispa in september 2011 zich niet herhalen.

Ook was er vorig jaar binnen de kunststofafdeling in Polen een grote klant die failliet ging, zodat een groot openstaand saldo moest worden afgeschreven.

Hoewel de grondstoffenprijzen voor kunststof volatiel en speculatief blijven, hebben de koffieprijzen zich eerder gestabiliseerd, wat de marge-ontwikkeling ten goede kwam.

Ook is Miko tevreden over de groei van de volumes. Het behoeft evenwel geen betoog dat de economische toestand voor heel wat onzekerheid zorgt voor wat de langere termijn betreft.

Er is overcapaciteit ontstaan, en dit bemoeilijkt de onderhandelingen voor een aantal bestaande grote contracten die tegen het jaareinde gehernegocieerd moeten worden. Ook merkt ht bedrijf dat het aantal faillissementen van klanten binnen de koffieserviceafdeling stijgt."

Spanje wordt getroffen door een zeer zware crisis, waarbij de steil opgelopen werkloosheidsgraad maar één facet van het verhaal is. Volgens Sara Balina van Analistas Financieros Internacionales is het onwaarschijnlijk dat Spanje volgend jaar de begroting onder controle zal kunnen houden, gezien het effect van de zwaar besparingen die werden doorgevoerd op de economie. Hogere omzet MikoDe omzet van de Miko-groep steeg met 6,8 % in het derde kwartaal van 2012 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dit had deels te maken met de stijging van de grondstoffenprijzen van vorig jaar, die inmiddels voor een stuk kon worden doorgerekend. Deels speelde ook volumetoename een rol. CEO Frans Van Tilborg becommentarieert als volgt: "Voor wat betreft de verwachtingen voor het hele jaar 2012 blijven we optimistisch. Dit jaar zullen de éénmalige herstructureringskosten die voortvloeiden uit de sluiting van de kunststofvestiging Grispa in september 2011 zich niet herhalen. Ook was er vorig jaar binnen de kunststofafdeling in Polen een grote klant die failliet ging, zodat een groot openstaand saldo moest worden afgeschreven. Hoewel de grondstoffenprijzen voor kunststof volatiel en speculatief blijven, hebben de koffieprijzen zich eerder gestabiliseerd, wat de marge-ontwikkeling ten goede kwam. Ook is Miko tevreden over de groei van de volumes. Het behoeft evenwel geen betoog dat de economische toestand voor heel wat onzekerheid zorgt voor wat de langere termijn betreft. Er is overcapaciteit ontstaan, en dit bemoeilijkt de onderhandelingen voor een aantal bestaande grote contracten die tegen het jaareinde gehernegocieerd moeten worden. Ook merkt ht bedrijf dat het aantal faillissementen van klanten binnen de koffieserviceafdeling stijgt."