Het totaal bedrag aan uitstaande kredieten vertoont overigens een dalende trend, dit als gevolg van een zwakke vraag vanuit de bedrijfswereld. Op basis van de terugval in die vraag kunnen tevens vraagtekens worden geplaatst bij de draagkracht van het herstel van de Spaanse economie.

Die Spaanse economie vertoonde recent signalen die op een stabilisatie zouden kunnen wijzen, maar de vraag is hoe betrouwbaar die signalen zijn. Bovendien blijft het probleem bestaan dat de banken vroeg of laat opnieuw in de problemen zullen raken.

Het totaal bedrag aan uitstaande kredieten vertoont overigens een dalende trend, dit als gevolg van een zwakke vraag vanuit de bedrijfswereld. Op basis van de terugval in die vraag kunnen tevens vraagtekens worden geplaatst bij de draagkracht van het herstel van de Spaanse economie. Die Spaanse economie vertoonde recent signalen die op een stabilisatie zouden kunnen wijzen, maar de vraag is hoe betrouwbaar die signalen zijn. Bovendien blijft het probleem bestaan dat de banken vroeg of laat opnieuw in de problemen zullen raken.