De Euro Stoxx 50 kan niettemin een winst van ongeveer een half procent vasthouden. De koers van Real Software moet in reactie op het bericht over wisselingen aan de top van het bedrijf (zie onder) wat terrein prijsgeven.

De Spaanse minister van Financiën werd gisteren op een voordracht op de London Business School uitgelachen toen hij verklaarde dat zijn land geen steun nodig heeft.

Dat betekent met andere woorden dat zowel studenten als professoren van deze prestigieuze universiteit er van overtuigd zijn dat de Spanjaarden inderdaad vroeg of laat hulp zullen nodig hebben.

Wijzigingen in samenstelling van raad van bestuur en management Real Dolmen

In het kader van de verdere uitbouw van het bedrijf in lijn met haar strategisch en operationeel beleid kondigt de Raad van Bestuur vandaag de volgende wijzigingen aan in de samenstelling van de Raad en adviserende comités:

• De voorzittersfunctie wordt omgevormd tot een uitvoerende voorzitter die de algemeen directeur zal bijstaan bij de implementatie van het strategisch en operationeel beleid.
• In gezamenlijk overleg heeft Gedelegeerd Bestuurder - Chief Executive Officer All Together BVBA, vertegenwoordigd door Bruno Segers beslist zijn mandaat neer te leggen. De Raad van Bestuur drukt zijn waardering uit voor de manier waarop Bruno Segers RealDolmen sinds 2008 op de kaart heeft gezet. Hij wordt opgevolgd door huidig Chief Operating Officer Marc De Keersmaecker die aangesteld wordt als algemeen directeur en in die nieuwe functie zal worden bijgestaan door de uitvoerende voorzitter.
• Als niet uitvoerend voorzitter draagt Pamica NV, met als vast vertegenwoordiger Michel Akkermans daarom zijn mandaat over aan Tomorrow Now BVBA, vertegenwoordigd door Thierry Janssen die als uitvoerend voorzitter het management kan bijstaan.
• Pamica NV, met als vast vertegenwoordiger Michel Akkermans, blijft onafhankelijk niet uitvoerend bestuurder en volgt Tomorrow Now BVBA, vertegenwoordigd door Thierry Janssen op als lid van het Auditcomité.
• Pamica NV, met als vast vertegenwoordiger Michel Akkermans, wordt als lid van het Benoemings- en Remuneratiecomité opgevolgd door Vauban NV, met als vast vertegenwoordiger Gaëtan Hannecart.
• De samenstelling van de raadgevende comités blijft voor het overige ongewijzigd.

De Euro Stoxx 50 kan niettemin een winst van ongeveer een half procent vasthouden. De koers van Real Software moet in reactie op het bericht over wisselingen aan de top van het bedrijf (zie onder) wat terrein prijsgeven. De Spaanse minister van Financiën werd gisteren op een voordracht op de London Business School uitgelachen toen hij verklaarde dat zijn land geen steun nodig heeft. Dat betekent met andere woorden dat zowel studenten als professoren van deze prestigieuze universiteit er van overtuigd zijn dat de Spanjaarden inderdaad vroeg of laat hulp zullen nodig hebben. Wijzigingen in samenstelling van raad van bestuur en management Real DolmenIn het kader van de verdere uitbouw van het bedrijf in lijn met haar strategisch en operationeel beleid kondigt de Raad van Bestuur vandaag de volgende wijzigingen aan in de samenstelling van de Raad en adviserende comités: • De voorzittersfunctie wordt omgevormd tot een uitvoerende voorzitter die de algemeen directeur zal bijstaan bij de implementatie van het strategisch en operationeel beleid. • In gezamenlijk overleg heeft Gedelegeerd Bestuurder - Chief Executive Officer All Together BVBA, vertegenwoordigd door Bruno Segers beslist zijn mandaat neer te leggen. De Raad van Bestuur drukt zijn waardering uit voor de manier waarop Bruno Segers RealDolmen sinds 2008 op de kaart heeft gezet. Hij wordt opgevolgd door huidig Chief Operating Officer Marc De Keersmaecker die aangesteld wordt als algemeen directeur en in die nieuwe functie zal worden bijgestaan door de uitvoerende voorzitter. • Als niet uitvoerend voorzitter draagt Pamica NV, met als vast vertegenwoordiger Michel Akkermans daarom zijn mandaat over aan Tomorrow Now BVBA, vertegenwoordigd door Thierry Janssen die als uitvoerend voorzitter het management kan bijstaan. • Pamica NV, met als vast vertegenwoordiger Michel Akkermans, blijft onafhankelijk niet uitvoerend bestuurder en volgt Tomorrow Now BVBA, vertegenwoordigd door Thierry Janssen op als lid van het Auditcomité. • Pamica NV, met als vast vertegenwoordiger Michel Akkermans, wordt als lid van het Benoemings- en Remuneratiecomité opgevolgd door Vauban NV, met als vast vertegenwoordiger Gaëtan Hannecart. • De samenstelling van de raadgevende comités blijft voor het overige ongewijzigd.