Deze was verrassend snel gestegen: van 2,2% naar 2,9% op jaarbasis. Gisteren verscheen hetzelfde cijfer voor de eurozone als geheel; de consensusverwachting hiervoor bedroeg 2,0%, maar als het Spaanse cijfer enige indicatie vormde zou dit waarschijnlijk iets hoger zijn uitgekomen.

Uiteindelijk bleek de inflatie in de eurozone met 2,20% te zijn gestegen. Oorzaken van de sneller dan verwacht oplopende inflatie zijn volgens Theodoor Gilissen Bankiers o.a. BTW-verhogingen en stijgende voedsel- en olieprijzen.

Deze was verrassend snel gestegen: van 2,2% naar 2,9% op jaarbasis. Gisteren verscheen hetzelfde cijfer voor de eurozone als geheel; de consensusverwachting hiervoor bedroeg 2,0%, maar als het Spaanse cijfer enige indicatie vormde zou dit waarschijnlijk iets hoger zijn uitgekomen. Uiteindelijk bleek de inflatie in de eurozone met 2,20% te zijn gestegen. Oorzaken van de sneller dan verwacht oplopende inflatie zijn volgens Theodoor Gilissen Bankiers o.a. BTW-verhogingen en stijgende voedsel- en olieprijzen.