Vorig jaar daalden deze leningen fors als er in een of ander Euroland onrust was. Nu zagen we slechts een beperkte reac-tie. Sterker nog, de 10 jarige Spaanse leningen zijn in de afgelopen week gedaald van 4,79% naar 4,65%.

Nu de Portugese "crisis" snel is verdwenen mag de verwachting worden uitgesproken dat de komende "Eurocrisissen" nog korter dan een dag gaan duren.

Nu ook de ECB zich heel duidelijk heeft uitgesproken dat de rente langdurig laag zal blijven zal de jacht op rendement doorzetten.

Steeds meer zullen beleggers in leningen van Europese landen durven te investeren die een hoger rendement bieden dan de leningen in hun thuismarkt.

Daarnaast moet ook niet worden onderschat wat het effect is van banken. Italiaanse en Spaanse banken zullen het niet al te druk hebben op de afdeling kredieten. De overtollige middelen (via spaargelden) zullen dan ook in nationale staatsleningen worden belegd.

Dit alles vertaalt zich in een vraag naar obligaties waardoor de rente daalt. Zoals Steentjes herhaaldelijk heeft aangegeven gelooft hij niet in een sterk stijgende 10 jaars rente.

Naast bovenstaande argumenten is er volgens hem ook het Yieldcurve effect. Met Yieldcurve bedoelen we het verschil tussen kort en lang.

Op dit moment is het verschil tussen 2 jaar en 10 jaar bijna 1,5%. Hoogste niveau is in 1994/1995 geweest toen het verschil 2,5% was. Laagste was -0,3 eind 2008.

Men mag dus stellen dat het huidige niveau boven het gemiddelde ligt. Hetzelfde (met natuur-lijk andere cijfers) mag worden gesteld voor de yieldspread tussen 10 en 30 jaar.

Met in gedachten dat de korte rente de komende jaren op dit niveau blijft, al-thans op aangeven van Draghi, mag er niet worden verwacht dat vanaf dit niveau de rente nog eens zo sterk zal stijgen.

Wellicht dat we op basis van de Duitse leningen nog richting 2% kunnen gaan (nu 1,67%) maar veel meer zit er niet in. Gevolg is een zwakkere euro. Daar ligt het gevaar van inflatie op de loer. Maar een forse inflatie in tijden van slechte economische groei valt op dit moment niet te verwachten.

Vorig jaar daalden deze leningen fors als er in een of ander Euroland onrust was. Nu zagen we slechts een beperkte reac-tie. Sterker nog, de 10 jarige Spaanse leningen zijn in de afgelopen week gedaald van 4,79% naar 4,65%. Nu de Portugese "crisis" snel is verdwenen mag de verwachting worden uitgesproken dat de komende "Eurocrisissen" nog korter dan een dag gaan duren. Nu ook de ECB zich heel duidelijk heeft uitgesproken dat de rente langdurig laag zal blijven zal de jacht op rendement doorzetten. Steeds meer zullen beleggers in leningen van Europese landen durven te investeren die een hoger rendement bieden dan de leningen in hun thuismarkt. Daarnaast moet ook niet worden onderschat wat het effect is van banken. Italiaanse en Spaanse banken zullen het niet al te druk hebben op de afdeling kredieten. De overtollige middelen (via spaargelden) zullen dan ook in nationale staatsleningen worden belegd. Dit alles vertaalt zich in een vraag naar obligaties waardoor de rente daalt. Zoals Steentjes herhaaldelijk heeft aangegeven gelooft hij niet in een sterk stijgende 10 jaars rente. Naast bovenstaande argumenten is er volgens hem ook het Yieldcurve effect. Met Yieldcurve bedoelen we het verschil tussen kort en lang. Op dit moment is het verschil tussen 2 jaar en 10 jaar bijna 1,5%. Hoogste niveau is in 1994/1995 geweest toen het verschil 2,5% was. Laagste was -0,3 eind 2008. Men mag dus stellen dat het huidige niveau boven het gemiddelde ligt. Hetzelfde (met natuur-lijk andere cijfers) mag worden gesteld voor de yieldspread tussen 10 en 30 jaar. Met in gedachten dat de korte rente de komende jaren op dit niveau blijft, al-thans op aangeven van Draghi, mag er niet worden verwacht dat vanaf dit niveau de rente nog eens zo sterk zal stijgen. Wellicht dat we op basis van de Duitse leningen nog richting 2% kunnen gaan (nu 1,67%) maar veel meer zit er niet in. Gevolg is een zwakkere euro. Daar ligt het gevaar van inflatie op de loer. Maar een forse inflatie in tijden van slechte economische groei valt op dit moment niet te verwachten.