Henex en Moury

KBC Securities gaf commentaar op de cijfers van Henex en Moury Construct. Laatsgenoemd aandeel krijgt nog steeds een koopadvies, waarbij op de stevige EBIT wordt gewezen. Ondanks een verhoging van het dividend per aandeel blijft Henex op een neutraal advies staan.

Obligatiekoersen uit Europese periferie weer lager

De Spaanse en Italiaanse obligatiekoersen gaan vandaag opnieuw lager, waarbij de spreads met Duitse staatsobligaties opnieuw oploopt. In het geval van Spanje speelt de algemene staking een rol, in het geval van Italië speelt de veiling van staatsobligaties met een looptijd van 10 jaar voor een bedrag van 3,25 miljard euro een rol.

Griekenland komt medio april met plan voor herfinanciering banken

Griekenland komt medio april met een plan voor de herfinanciering van de Griekse banken en deze banken hebben drie weken langer gekregen om hun jaarrekening over 2011 in te leveren. De leningen aan bedrijfsleven staan nog steeds onder druk, maar de hypotheken laten wel een lichte stijging zien.

Dat de middelen van de banken niet massaal in staatsleningen zijn gestopt kan volgens Theodoor Gilissen Bankiers misschien de financiering van de overheden minder makkelijk maken dan gedacht. Aan de andere kant is het qua uitstaand risico bij de banken een positief punt. De matige kredietverlening beperkt de economische groei, maar is deels ook weer een gevolg van de matige groei die minder vraag naar kredieten tot gevolg heeft.

Henex en Moury KBC Securities gaf commentaar op de cijfers van Henex en Moury Construct. Laatsgenoemd aandeel krijgt nog steeds een koopadvies, waarbij op de stevige EBIT wordt gewezen. Ondanks een verhoging van het dividend per aandeel blijft Henex op een neutraal advies staan.Obligatiekoersen uit Europese periferie weer lager De Spaanse en Italiaanse obligatiekoersen gaan vandaag opnieuw lager, waarbij de spreads met Duitse staatsobligaties opnieuw oploopt. In het geval van Spanje speelt de algemene staking een rol, in het geval van Italië speelt de veiling van staatsobligaties met een looptijd van 10 jaar voor een bedrag van 3,25 miljard euro een rol. Griekenland komt medio april met plan voor herfinanciering banken Griekenland komt medio april met een plan voor de herfinanciering van de Griekse banken en deze banken hebben drie weken langer gekregen om hun jaarrekening over 2011 in te leveren. De leningen aan bedrijfsleven staan nog steeds onder druk, maar de hypotheken laten wel een lichte stijging zien. Dat de middelen van de banken niet massaal in staatsleningen zijn gestopt kan volgens Theodoor Gilissen Bankiers misschien de financiering van de overheden minder makkelijk maken dan gedacht. Aan de andere kant is het qua uitstaand risico bij de banken een positief punt. De matige kredietverlening beperkt de economische groei, maar is deels ook weer een gevolg van de matige groei die minder vraag naar kredieten tot gevolg heeft.