In reactie op het bericht veerde de koers van de euro opnieuw op. De Europese beurzen waren echter al gesloten, waarbij de verliezen in de tweede helft van de sessie alleen maar verder waren opgelopen.

De Euro Stoxx 50 moest uiteindelijk meer dan 2% prijsgeven, de BEL 20 verloor bijna anderhalf procent. Toch waren er op de Brusselse beurs geen echt opvallende dalers.

Afronding van de verkoop van DenizBank

Dexia kondigt vandaag de afronding aan van de verkoop van zijn belang van 99,85 % in DenizBank aan Sberbank.
Alle bevoegde regelgevende instanties hebben vooraf hun goedkeuring verleend aan deze transactie, die een belangrijke stap vooruit vormt in de uitvoering van het ordentelijke ontmantelingsplan van de groep Dexia.

Zoals bij de ondertekening van de verkoopovereenkomst op 8 juni 2012 werd meegedeeld, heeft de transactie betrekking op DenizBank en al zijn dochterondernemingen in Turkije, Oostenrijk en Rusland.

De referentieverkoopprijs van het belang van Dexia in DenizBank bedraagt 6 469 miljoen TRY, dit is een waarde van 2 790 miljoen EUR na omrekening.

Sberbank zou aan Dexia tegen eind dit jaar een aanvullend bedrag van maximaal 433 miljoen EUR moeten betalen. Dit stemt overeen met de evolutie van het netto-actief van DenizBank tussen 1 januari 2012 en 28 september 2012, dat na de afronding van de verkoop nog aanpassingen kan ondergaan. De betaling gebeurt in euro.

Door er het aanvullende bedrag en het resultaat van de wisseldekking bij te tellen, zou de transactie Dexia in totaal zo'n 3 020 miljoen EUR moeten opleveren.

Op diezelfde basis zal deze verkoop tot een verlies van -744 miljoen EUR leiden, vooral wegens de omrekeningsverschillen die worden geboekt bij de niet in de resultatenrekening opgenomen winsten en verliezen (Other Comprehensive Income - OCI).

Dit verlies zal worden geboekt in de rekeningen van Dexia over het derde kwartaal van 2012. Als we rekening houden met de reglementaire filtering van de OCI en de goodwill, zal de impact op het Tier 1- en Core Tier 1-kapitaal +638 miljoen EUR bedragen.

Anderzijds dalen de gewogen risico's met 21,6 miljard EUR door het feit dat DenizBank niet langer tot de perimeter van de groep Dexia behoort.

Vergeleken met 30 juni 2012 zal de geïsoleerde impact van de verkoop op de Tier 1- en Core Tier 1-ratio's dus respectievelijk +300 bp en +310 bp bedragen, terwijl de CAD-ratio dan weer met 350 bp zal toenemen.

De opbrengst van de verkoop zal dienen om de blootstelling van Belfius aan de groep Dexia verder te verminderen, en hierdoor zal de balans van Dexia met ongeveer 18 miljard EUR dalen.

In reactie op het bericht veerde de koers van de euro opnieuw op. De Europese beurzen waren echter al gesloten, waarbij de verliezen in de tweede helft van de sessie alleen maar verder waren opgelopen. De Euro Stoxx 50 moest uiteindelijk meer dan 2% prijsgeven, de BEL 20 verloor bijna anderhalf procent. Toch waren er op de Brusselse beurs geen echt opvallende dalers. Afronding van de verkoop van DenizBankDexia kondigt vandaag de afronding aan van de verkoop van zijn belang van 99,85 % in DenizBank aan Sberbank. Alle bevoegde regelgevende instanties hebben vooraf hun goedkeuring verleend aan deze transactie, die een belangrijke stap vooruit vormt in de uitvoering van het ordentelijke ontmantelingsplan van de groep Dexia. Zoals bij de ondertekening van de verkoopovereenkomst op 8 juni 2012 werd meegedeeld, heeft de transactie betrekking op DenizBank en al zijn dochterondernemingen in Turkije, Oostenrijk en Rusland. De referentieverkoopprijs van het belang van Dexia in DenizBank bedraagt 6 469 miljoen TRY, dit is een waarde van 2 790 miljoen EUR na omrekening. Sberbank zou aan Dexia tegen eind dit jaar een aanvullend bedrag van maximaal 433 miljoen EUR moeten betalen. Dit stemt overeen met de evolutie van het netto-actief van DenizBank tussen 1 januari 2012 en 28 september 2012, dat na de afronding van de verkoop nog aanpassingen kan ondergaan. De betaling gebeurt in euro. Door er het aanvullende bedrag en het resultaat van de wisseldekking bij te tellen, zou de transactie Dexia in totaal zo'n 3 020 miljoen EUR moeten opleveren. Op diezelfde basis zal deze verkoop tot een verlies van -744 miljoen EUR leiden, vooral wegens de omrekeningsverschillen die worden geboekt bij de niet in de resultatenrekening opgenomen winsten en verliezen (Other Comprehensive Income - OCI). Dit verlies zal worden geboekt in de rekeningen van Dexia over het derde kwartaal van 2012. Als we rekening houden met de reglementaire filtering van de OCI en de goodwill, zal de impact op het Tier 1- en Core Tier 1-kapitaal +638 miljoen EUR bedragen. Anderzijds dalen de gewogen risico's met 21,6 miljard EUR door het feit dat DenizBank niet langer tot de perimeter van de groep Dexia behoort. Vergeleken met 30 juni 2012 zal de geïsoleerde impact van de verkoop op de Tier 1- en Core Tier 1-ratio's dus respectievelijk +300 bp en +310 bp bedragen, terwijl de CAD-ratio dan weer met 350 bp zal toenemen. De opbrengst van de verkoop zal dienen om de blootstelling van Belfius aan de groep Dexia verder te verminderen, en hierdoor zal de balans van Dexia met ongeveer 18 miljard EUR dalen.