De markt verwacht tevens dat vloten onder druk van de markt zullen consolideren. Tot slot en belangrijker nog zouden de magere opbrengsten van de laatste 2-3 jaar reders in het bezit van oudere schepen moeten aansporen tot het verschroten van hun schepen.

De combinatie van deze 3 factoren zouden geleidelijk moeten bijdragen tot het bereiken van een nieuw marktevenwicht. Voor het grootste gedeelte van 2013 en behoudens een belangrijke verschuiving van de economische wereldgroei of van de vraag naar ruwe olie zullen reders de druk van het grote aantal bestellingen van de voorbije jaren blijven voelen alsook de niet gematerialiseerde groei van de vraag als gevolg van de financiële crisis en de daarop volgende meerjarige depressie.

De vooruitzichten voor de tankermarkt zijn inderdaad somber en tarieven zullen naar verwachting laag blijven. Hoewel tijdelijke seizoensgebonden pieken naar verwachting een gunstig effect zullen hebben op de vraag naar olietankers, zullen die van kortere duur zijn dan voorheen en minder uitgesproken.

Desalniettemin zouden reders de situatie kunnen verbeteren door nog jongere schepen aan een sneller tempo te verschroten dan ze vandaag doen.

Dit zou onmiskenbaar leiden tot een sneller herstel van de markt. Hoewel de groei van de wereldvloot beperkt was, blijft het grote overaanbod van de voorgaande jaren gecombineerd met hoge reiskosten en lage tarieven zorgen voor uitermate zwakke netto vrachttarieven.

De markt verwacht tevens dat vloten onder druk van de markt zullen consolideren. Tot slot en belangrijker nog zouden de magere opbrengsten van de laatste 2-3 jaar reders in het bezit van oudere schepen moeten aansporen tot het verschroten van hun schepen. De combinatie van deze 3 factoren zouden geleidelijk moeten bijdragen tot het bereiken van een nieuw marktevenwicht. Voor het grootste gedeelte van 2013 en behoudens een belangrijke verschuiving van de economische wereldgroei of van de vraag naar ruwe olie zullen reders de druk van het grote aantal bestellingen van de voorbije jaren blijven voelen alsook de niet gematerialiseerde groei van de vraag als gevolg van de financiële crisis en de daarop volgende meerjarige depressie. De vooruitzichten voor de tankermarkt zijn inderdaad somber en tarieven zullen naar verwachting laag blijven. Hoewel tijdelijke seizoensgebonden pieken naar verwachting een gunstig effect zullen hebben op de vraag naar olietankers, zullen die van kortere duur zijn dan voorheen en minder uitgesproken. Desalniettemin zouden reders de situatie kunnen verbeteren door nog jongere schepen aan een sneller tempo te verschroten dan ze vandaag doen. Dit zou onmiskenbaar leiden tot een sneller herstel van de markt. Hoewel de groei van de wereldvloot beperkt was, blijft het grote overaanbod van de voorgaande jaren gecombineerd met hoge reiskosten en lage tarieven zorgen voor uitermate zwakke netto vrachttarieven.