De marktomstandigheden voor Océ blijven zwak. Het bestuur heeft aangegeven dat 2009 nog lastiger wordt dan 2008. Belangrijk punt van zorg is de balans van het bedrijf.

Océ kende in het eerste kwartaal een significante negatieve kasstroom en riskeert de bankconvenanten te breken. De nettowinst kwam uit op EUR 15,3 miljoen tegenover EUR 21,3 miljoen een jaar eerder. Analisten hadden gerekend op een verlies van EUR 8 miljoen. ABN Amro blijft neutraal.

De omzet daalde van EUR 702,2 miljoen naar EUR 658 miljoen. De koers van Océ steeg in reactie op de cijfers. De markt gaat er blijkbaar vanuit dat de fabrikant zich aan de bankconvenanten kan houden.

Desondanks wijzen de analisten van de bank erop dat 2009 een lastig jaar wordt, zeker omdat Océ in de Verenigde Staten en in de bouw- en financiële markten actief is.

ABN Amro ziet wel mogelijkheden voor Océ om op de langere termijn de winst te verbeteren, maar de bankconvenanten blijven een risico op de kortere termijn.

De marktomstandigheden voor Océ blijven zwak. Het bestuur heeft aangegeven dat 2009 nog lastiger wordt dan 2008. Belangrijk punt van zorg is de balans van het bedrijf. Océ kende in het eerste kwartaal een significante negatieve kasstroom en riskeert de bankconvenanten te breken. De nettowinst kwam uit op EUR 15,3 miljoen tegenover EUR 21,3 miljoen een jaar eerder. Analisten hadden gerekend op een verlies van EUR 8 miljoen. ABN Amro blijft neutraal. De omzet daalde van EUR 702,2 miljoen naar EUR 658 miljoen. De koers van Océ steeg in reactie op de cijfers. De markt gaat er blijkbaar vanuit dat de fabrikant zich aan de bankconvenanten kan houden. Desondanks wijzen de analisten van de bank erop dat 2009 een lastig jaar wordt, zeker omdat Océ in de Verenigde Staten en in de bouw- en financiële markten actief is. ABN Amro ziet wel mogelijkheden voor Océ om op de langere termijn de winst te verbeteren, maar de bankconvenanten blijven een risico op de kortere termijn.