Er werd een schadevergoeding van 5,6 miljoen RMB (€ 0,67 miljoen) toegekend aan Solvay en HySci kreeg bevel tot onmiddellijke stopzetting van de productie en verkoop van bepaalde gemengde oxiden van zeldzame aarden die worden gebruikt voor katalysatoren in auto's.

Er werd een schadevergoeding van 5,6 miljoen RMB (€ 0,67 miljoen) toegekend aan Solvay en HySci kreeg bevel tot onmiddellijke stopzetting van de productie en verkoop van bepaalde gemengde oxiden van zeldzame aarden die worden gebruikt voor katalysatoren in auto's.