Rhodia NV heeft de obligatiehouders op de hoogte gesteld van zijn besluit om de hoogrenderende obligaties ter waarde van €500 miljoen, met een jaarlijkse rente van 7 procent en die aflopen in 2018, volledig en onherroepelijk uit te betalen.

Hetzelfde geldt voor de obligaties ter waarde van US$400 miljoen, met een jaarlijkse rente van 6.875 procent en een maturiteit in 2020.

Solvay zal deze beide obligaties op 15 mei aflossen met beschikbare geldmiddelen.