Solvay Energy zal in naam van alle geledingen van de Groep gaan onderhandelen over contracten voor aardgas, steenkool, cokes, olie, elektrische energie, stoom en emissierechten voor koolstofdioxide.

De nieuwe dochteronderneming zal ook een strategie ten uitvoer brengen voor de afdekking van de prijsrisico's en dit in overleg met de relevante Strategic Business Units van de Groep, om zo hun zakelijke belangen te beschermen tegen de grillige prijsschommelingen die men in het recente verleden heeft gekend.

Energie is een belangrijke kostenfactor in de productie van chemicaliën en kunststoffen. In 2008 vertegenwoordigde ze 10,3% van de omzet van de Groep.

"De oprichting van Solvay Energy is een nieuwe stap in de proactieve energiestrategie van Solvay, gericht op duurzame ontwikkeling en kostenefficiëntie", verklaart Jean-Michel Mesland, algemeen directeur van de Groep voor onderzoek, ontwikkeling en inkoop, en lid van het uitvoerend comité. "De dynamiek van de internationale energiemarkt is zowel een uitdaging als een buitenkans voor de Groep, en het wordt steeds belangrijker snel te reageren op de marktschommelingen. Het samenbrengen en consolideren van onze kennis van de energiemarkt en onze mogelijkheden om ons te verweren tegen prijsschommelingen in een enkele eenheid, maakt het voor de Groep gemakkelijker om snel op marktevoluties in te spelen. Solvay Energy gaat zich richten op geselecteerde energiebeurzen die het representatief acht en met voldoende liquiditeit als belangrijkste referentie voor de onderliggende contracten", voegt Patrick Lacroix, bestuurder van Solvay Energy, eraan toe.

Solvay Energy zal in naam van alle geledingen van de Groep gaan onderhandelen over contracten voor aardgas, steenkool, cokes, olie, elektrische energie, stoom en emissierechten voor koolstofdioxide. De nieuwe dochteronderneming zal ook een strategie ten uitvoer brengen voor de afdekking van de prijsrisico's en dit in overleg met de relevante Strategic Business Units van de Groep, om zo hun zakelijke belangen te beschermen tegen de grillige prijsschommelingen die men in het recente verleden heeft gekend. Energie is een belangrijke kostenfactor in de productie van chemicaliën en kunststoffen. In 2008 vertegenwoordigde ze 10,3% van de omzet van de Groep. "De oprichting van Solvay Energy is een nieuwe stap in de proactieve energiestrategie van Solvay, gericht op duurzame ontwikkeling en kostenefficiëntie", verklaart Jean-Michel Mesland, algemeen directeur van de Groep voor onderzoek, ontwikkeling en inkoop, en lid van het uitvoerend comité. "De dynamiek van de internationale energiemarkt is zowel een uitdaging als een buitenkans voor de Groep, en het wordt steeds belangrijker snel te reageren op de marktschommelingen. Het samenbrengen en consolideren van onze kennis van de energiemarkt en onze mogelijkheden om ons te verweren tegen prijsschommelingen in een enkele eenheid, maakt het voor de Groep gemakkelijker om snel op marktevoluties in te spelen. Solvay Energy gaat zich richten op geselecteerde energiebeurzen die het representatief acht en met voldoende liquiditeit als belangrijkste referentie voor de onderliggende contracten", voegt Patrick Lacroix, bestuurder van Solvay Energy, eraan toe.