Op basis van Barco's orderboek en de sales funnel, verwacht het management voor de tweede helft van 2014 een beter geconsolideerd resultaat te kunnen afleveren dan dat voor de tweede helft van 2013.

De indirecte kosten voor de eerste jaarhelft van 2014 liggen lager dan vorig jaar en er worden bijkomende kostenverlagende maatregelen genomen tijdens de tweede helft van 2014. Het management mikt daarom op een hogere winstgevendheid voor de tweede helft van dit jaar.

Voor het volledige jaar 2014 verwacht Barco dat de geconsolideerde omzet en de EBITDA-bijdrage licht onder die van 2013 zullen liggen.

Op basis van Barco's orderboek en de sales funnel, verwacht het management voor de tweede helft van 2014 een beter geconsolideerd resultaat te kunnen afleveren dan dat voor de tweede helft van 2013. De indirecte kosten voor de eerste jaarhelft van 2014 liggen lager dan vorig jaar en er worden bijkomende kostenverlagende maatregelen genomen tijdens de tweede helft van 2014. Het management mikt daarom op een hogere winstgevendheid voor de tweede helft van dit jaar. Voor het volledige jaar 2014 verwacht Barco dat de geconsolideerde omzet en de EBITDA-bijdrage licht onder die van 2013 zullen liggen.