De Thaise dochteronderneming zet nu de ontwikkeling van een epichloorhydrinefabriek op zijn industriële site in Map Ta Phut voort.

De dochteronderneming van Solvay zal in het epichloorhydrineproject uitgaan van de eigen en vernieuwende Epicerol-technologie van de groep.

De investering in haar geheel is ongeveer 160 miljoen EUR waard, een prijs waarin de capaciteitsuitbreiding van de waterstofchloride- en natriumhydroxide-installaties in Map Ta Phut vervat zit. Deze uitbreiding is nodig voor een toereikende grondstoffenbevoorrading van de epichloorhydrinefabriek.

Volgens de planning dient de nieuwe fabriek in het eerste kwartaal van 2012 te gaan produceren met een jaarcapaciteit van 100.000 ton.

Op die manier wordt Vinythai van meet af aan een belangrijke producent van epichloorhydrine in de snelgroeiende regio Azië-Stille Oceaan.

Ook zorgt de investering voor een uitbreiding van het productaanbod van Vinythai en naar verwachting voor een aanzienlijke waardetoename voor de onderneming en haar aandeelhouders.

De Thaise dochteronderneming zet nu de ontwikkeling van een epichloorhydrinefabriek op zijn industriële site in Map Ta Phut voort. De dochteronderneming van Solvay zal in het epichloorhydrineproject uitgaan van de eigen en vernieuwende Epicerol-technologie van de groep. De investering in haar geheel is ongeveer 160 miljoen EUR waard, een prijs waarin de capaciteitsuitbreiding van de waterstofchloride- en natriumhydroxide-installaties in Map Ta Phut vervat zit. Deze uitbreiding is nodig voor een toereikende grondstoffenbevoorrading van de epichloorhydrinefabriek. Volgens de planning dient de nieuwe fabriek in het eerste kwartaal van 2012 te gaan produceren met een jaarcapaciteit van 100.000 ton. Op die manier wordt Vinythai van meet af aan een belangrijke producent van epichloorhydrine in de snelgroeiende regio Azië-Stille Oceaan. Ook zorgt de investering voor een uitbreiding van het productaanbod van Vinythai en naar verwachting voor een aanzienlijke waardetoename voor de onderneming en haar aandeelhouders.