Deze beslissing verstevigt wereldwijd de positie van Solvays Strategic Business Unit Specialty Polymers als aanbrenger van innovatieve oplossingen voor hoogwaardige toepassingen, met een zeer sterke mechanische en thermische weerstand en met producten met een opmerkelijke chemische inertie, hoge zuiverheid en diëlektrische kwaliteiten.

De Strategische Business Unit haalde in 2009 een omzet van 805 miljoen EUR (2008: 998 miljoen EUR). Solvay herinvesteert gemiddeld een 6% van zijn omzet van speciale polymeren in O&O.

Het O&O-budget voor speciale polymeren werd in 2009 gehandhaafd ondanks de ongunstige economische context.

Voor Solvay Solexis zal de O&O-inspanning, gericht op energie en water, een groot deel gaan uitmaken van zijn hele O&O-budget. Men gaat ervan uit dat deze toepassingen een belangrijk deel zullen vertegenwoordigen in de verwachte omzetgroei over de komende vijf jaar bij Solvay Solexis, geschat op meer dan 100 miljoen EUR. Volgens het recentste World Water Development Report van de Verenigde Naties (maart 2009) zal de vraag naar drinkbaar water jaarlijks met 64 miljard kubieke meter stijgen als gevolg van de aangroei van de wereldbevolking. Om deze reden zal de wereldwijde vraag naar energie ook sterk toenemen, terwijl de noodzaak om de klimaatverandering te temperen de vraag naar koolstofarme energiebronnen nog sterker zal doen groeien

Deze beslissing verstevigt wereldwijd de positie van Solvays Strategic Business Unit Specialty Polymers als aanbrenger van innovatieve oplossingen voor hoogwaardige toepassingen, met een zeer sterke mechanische en thermische weerstand en met producten met een opmerkelijke chemische inertie, hoge zuiverheid en diëlektrische kwaliteiten. De Strategische Business Unit haalde in 2009 een omzet van 805 miljoen EUR (2008: 998 miljoen EUR). Solvay herinvesteert gemiddeld een 6% van zijn omzet van speciale polymeren in O&O. Het O&O-budget voor speciale polymeren werd in 2009 gehandhaafd ondanks de ongunstige economische context. Voor Solvay Solexis zal de O&O-inspanning, gericht op energie en water, een groot deel gaan uitmaken van zijn hele O&O-budget. Men gaat ervan uit dat deze toepassingen een belangrijk deel zullen vertegenwoordigen in de verwachte omzetgroei over de komende vijf jaar bij Solvay Solexis, geschat op meer dan 100 miljoen EUR. Volgens het recentste World Water Development Report van de Verenigde Naties (maart 2009) zal de vraag naar drinkbaar water jaarlijks met 64 miljard kubieke meter stijgen als gevolg van de aangroei van de wereldbevolking. Om deze reden zal de wereldwijde vraag naar energie ook sterk toenemen, terwijl de noodzaak om de klimaatverandering te temperen de vraag naar koolstofarme energiebronnen nog sterker zal doen groeien