-Nettoresultaat EUR 44 miljoen ondanks negatief effect van beleggingsportefeuille van EUR 96 miljoen

Fortis Insurance Belgium
-Totale bruto-instroom EUR 1,9 miljard, een toename met 37% ten opzichte van vorig kwartaal
-Nettoresultaat EUR 5 miljoen, inclusief negatief effect van de beleggingsportefeuille van EUR 86 miljoen na belastingen

Fortis Insurance International
-Totale bruto-instroom EUR 2,3 miljard (inclusief instroom van EUR 1,1 miljard uit niet-geconsolideerde joint ventures op basis van 100%), een stijging met 22% op kwartaalbasis
-Nettoresultaat EUR 8 miljoen, inclusief negatief effect van de beleggingsportefeuille van EUR 10 miljoen na belastingen

Algemeen
-Positieve bijdrage van nettorentebaten
-Totaal algemene kosten aanzienlijk verminderd
-Nettoresultaat EUR 31 miljoen, inclusief positief effect op de met CASHES samenhangende relative performance note van EUR 30 miljoen

Vermogenspositie
-Solvabiliteit blijft sterk en is in lijn met niveau eind 2008

-Nettoresultaat EUR 44 miljoen ondanks negatief effect van beleggingsportefeuille van EUR 96 miljoenFortis Insurance Belgium -Totale bruto-instroom EUR 1,9 miljard, een toename met 37% ten opzichte van vorig kwartaal -Nettoresultaat EUR 5 miljoen, inclusief negatief effect van de beleggingsportefeuille van EUR 86 miljoen na belastingen Fortis Insurance International -Totale bruto-instroom EUR 2,3 miljard (inclusief instroom van EUR 1,1 miljard uit niet-geconsolideerde joint ventures op basis van 100%), een stijging met 22% op kwartaalbasis -Nettoresultaat EUR 8 miljoen, inclusief negatief effect van de beleggingsportefeuille van EUR 10 miljoen na belastingen Algemeen -Positieve bijdrage van nettorentebaten -Totaal algemene kosten aanzienlijk verminderd -Nettoresultaat EUR 31 miljoen, inclusief positief effect op de met CASHES samenhangende relative performance note van EUR 30 miljoenVermogenspositie -Solvabiliteit blijft sterk en is in lijn met niveau eind 2008